30 rocznica pierwszego ośrodka Opus Dei dla kobiet w Polsce

Pierwsze kobiety związane z Opus Dei przyjechały do Polski 30 listopada 1990 roku. Pochodziły z pięciu krajów - Stany Zjednoczone, Portugalia, Hiszpania, Belgia i Francja. Ich celem było szerzenie ducha Dzieła poprzez swoją pracę zawodową. Dzisiaj w Polsce duchowością Dzieła żyje wiele kobiet, które starają się uświęcać swoje życie rodzinne i zawodowe, i przybliżyć innym powszechne powołanie do świętości pośrodku świata. W filmie na pytanie czym są dla nich świętość i Opus Dei odpowiadają kobiety i dziewczyny, które korzystają z formacji w Opus Dei.

Pasja w pasji

Pasja w pasji

Ukazała się książka śp. Marka Gędka. "Chory na raka sam sobie nie poradzi. Z jednej strony ważne jest wsparcie otoczenia, ale chyba jeszcze ważniejsza jest świadomość, że możesz im coś dać".

Fundacja FURCA

Fundacja umożliwia polskim księżom edukację na najwyższym poziomie w samym centrum chrześcijaństwa. Do tej pory wielu absolwentów Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża w Rzymie stało się wsparciem dla wiernych oraz kapłanów pracujących w polskich diecezjach i parafiach.

Koncert na rzecz Klubu Filary

Koncert na rzecz Klubu Filary

Minęło już 10 lat od pierwszego koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet (SPKK) na rzecz Klubu Filary. Wydarzenia te pozwalają SPKK oraz Klubowi Filary działać na rzecz młodzieży i pomagać rodzicom w wychowaniu.