Dobro i zło: porządek moralny

Dobro i zło: porządek moralny

Przyroda ma własną celowość i wewnętrzny porządek – ze swoimi prawami, rytmami i cyklami. Ten wewnętrzny porządek, moralność, jest jak «gramatyka», której mamy się nauczyć i którą winniśmy szanować, jeśli chcemy nawiązać odpowiednią relację z naturą.

Światło Wiary
Droga wyzwolenia: od grzechu do łaski

Droga wyzwolenia: od grzechu do łaski

Jeśli grzech wszedł w ludzkość przez błędne wykorzystanie wolności, to «niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1, 38), które wypowiedziała Maryja, rozpoczęło nową epokę w Historii: Syn Boży zstąpił na ziemię, aby oddać swoje życie w najwznioślejszym akcie wolności, ponieważ u jego początku była Miłość.

Światło Wiary
Druga część historii: śmierć i zmartwychwstanie

Druga część historii: śmierć i zmartwychwstanie

Co wspólnego ma śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa z pełnią życia, której tak bardzo pragniemy? Czy śmierć jest jedynym ograniczeniem postępu? Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa ma tak decydujące znaczenie? Na czym polega nowe niebo i nowa ziemia?

Światło Wiary
Jeden z naszych: Wcielenie

Jeden z naszych: Wcielenie

Różnica między wiarą a niewiarą w Jezusa Chrystusa nie polega tylko na zrozumieniu Jego słów, ale na uznaniu Jego Bóstwa i Jego człowieczeństwa, na rzeczywistym spotkaniu z Nim i na uznaniu Go za naszą drogę, prawdę i życie.

Światło Wiary
Księgi Boga

Księgi Boga

W Piśmie Świętym słuchamy Słowa Bożego. Aby lepiej je zrozumieć, warto znać tradycję Kościoła i uciekać się do Ducha Świętego.

Światło Wiary
Życie bez Boga

Życie bez Boga

Bóg jest kochającym Ojcem, który stworzył człowieka, żeby osiągnąć szczęście. Ale człowiek był nieposłuszny i ponad Bożą Miłość wybrał siebie.

Światło Wiary