Jeden z naszych: Wcielenie

Jeden z naszych: Wcielenie

Różnica między wiarą a niewiarą w Jezusa Chrystusa nie polega tylko na zrozumieniu Jego słów, ale na uznaniu Jego Bóstwa i Jego człowieczeństwa, na rzeczywistym spotkaniu z Nim i na uznaniu Go za naszą drogę, prawdę i życie.

Światło Wiary
Księgi Boga

Księgi Boga

W Piśmie Świętym słuchamy Słowa Bożego. Aby lepiej je zrozumieć, warto znać tradycję Kościoła i uciekać się do Ducha Świętego.

Światło Wiary
Życie bez Boga

Życie bez Boga

Bóg jest kochającym Ojcem, który stworzył człowieka, żeby osiągnąć szczęście. Ale człowiek był nieposłuszny i ponad Bożą Miłość wybrał siebie.

Światło Wiary