Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (II)

Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (II)

Dobrowolne czyny przyczyniają się do wytworzenia afektywnej współmierności z dobrem, ku któremu porusza się wola. Do tego fundamentalne okazuje się chcenie prawdziwego dobra i uwzględnianie czasu. W ten sposób w pełni żyje się rzeczywistością, która pozwala nam odkryć niezmierzoną panoramę świata wewnętrznego.

Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (I)

Zrozumieć integralność osoby: rola uczuć (I)

Niektórzy ludzie, myśląc o formacji, mają skłonność do traktowania jej jako pewnej wiedzy. Takie podejście jest jednak niewystarczające: zrozumienie integralności osoby wymaga myślenia o formacji jako o sposobie bycia. Chodzi o cel o wiele wyższy — o zanurzenie się w tajemnicy Chrystusa i przyzwolenie, żeby łaska przeobrażała nas stopniowo, aby upodobnić nas do Niego.

Rodzina. Najlepsza szkoła życia

Rodzina. Najlepsza szkoła życia

Kiedy w rodzinie oddychamy atmosferą chrześcijańską, dzielimy się zadaniami, troskami, sukcesami i porażkami. Wszystko należy do wszystkich, a jednocześnie szanuje się każdego: uczy się dzieci, jak być sobą, ale bez izolowania się od innych z powodu swoich upodobań i preferencji.

Dojrzały owoc tożsamości

Dojrzały owoc tożsamości

Tożsamość wykuwa się przez całe życie. W ostatnim tekście z serii “Kształtowanie osobowości” ukazujemy, że celem kształtowania naszej kruchej tożsamości jest upodobnienie się do Boga.

Uśmiech i radość

Uśmiech i radość

Uśmiecham się, ponieważ Bóg się uśmiecha, uśmiecham się, ponieważ jestem zabawny z moimi wadami, uśmiecham się, ponieważ inni tego potrzebują. To są trzy rodzaje uśmiechów, które powinny charakteryzować chrześcijanina.

Żyć w dialogu z innymi

Żyć w dialogu z innymi

Umiejętność słuchania i otwierania się na opinie innych ludzi jest niezbędna, by żyć w duchu miłosierdzia. Tylko w ten sposób dialog zamienia się w codzienną okazję do zbliżania się do Prawdy. Nowy artykuł z serii „Kształtowanie osobowości”.

Empatia. Odczuwać z innymi

Empatia. Odczuwać z innymi

Jeśli chcemy być miłosierni, powinniśmy zacząć od uznania drugiej osoby za godną naszej uwagi. Chodzi o umiejętność empatii. Ona też jest tematem kolejnego artykułu z cyklu „Kształcenie osobowości”.

Charakter oparty na cnotach

Charakter oparty na cnotach

Dojrzałość chrześcijańska oznacza samodzielne kierowanie własnym życiem, zadawanie sobie na serio – przed Bogiem – pytania o to, czego nam jeszcze brakuje. Rozpoczyna się wówczas walka o zdobycie cnót, w której nasze starania wspiera pomoc Boga.