Co czytać? (I): Nasza mapa świata

Co czytać? (I): Nasza mapa świata

Czytanie, podobnie jak słuchanie, jest niezwykle istotne dla poszerzania naszych horyzontów, dla pogłębiania i dojrzewania naszych myśli i perspektyw, dla zrozumienia złożoności oraz prostoty naszych codziennych spraw. Co czytać, aby wzrastać, unikając zatonięcia w nawale książek?

Szept w duszy: milczenie Boga

Szept w duszy: milczenie Boga

Milczenie to często «miejsce», w którym Bóg na nas czeka. Czeka, aż Go usłyszymy zamiast słuchać zgiełku powodowanego przez nasz własny głos.

​Parezja

​Parezja

„Świętość jest też parezją” - pisze papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate (nr. 129-39). Warto sprawdzić, co kryje się za tym neologizmem o greckich korzeniach. W Nowym Testamencie termin ten pojawia się wiele razy; przekładany jest jako „śmiałość”, „entuzjazm” oraz „swobodne przemawianie z zapałem apostolskim”.

Sztuka modlitwy

Sztuka modlitwy

Nie ma dwóch takich samych chwil modlitwy. Duch Święty, który jest źródłem ciągłej odnowy, podejmuje inicjatywę, działa i czeka. Czasami oczekuje od nas wytężonej walki, kiedy wydaje się, że nie nadchodzi żadna odpowiedź ze strony Pana Boga.

Drogi kontemplacji

Drogi kontemplacji

Wejść na drogę kontemplacji oznacza pozwolić działać Duchowi Świętemu, aby sprawił, że wszystkie dziedziny naszego życia staną się odbiciem Chrystusowego oblicza.

Wystarczy zacząć (5): Otworzyć drzwi

Piąty film z serii “Wystarczy zacząć. Pomysły, aby pomagać innym”. Przedstawia się w nim inicjatywę z Niemiec i Austrii, aby pomagać w integracji w nowym środowisku osobom, które musiały opuścić swój kraj.

Pokochać Mszę Świętą

Pokochać Mszę Świętą

Praktyczny poradnik napisany z miłości do Eucharystii. Pozwala lepiej i pełniej wniknąć w tajemnicę Mszy świętej. Prowadzi czytelnika przez poszczególne etapy Mszy.

Sens umartwienia

Sens umartwienia

Kościół katolicki zawsze utrzymywał, że ofiara musi być obecna w życiu chrześcijanina tak, jak była obecna w życiu Chrystusa. Droga do doskonałości prowadzi przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczeń i bez walki duchowej (por. 2 Tm 4).