14 lutego: niespodzianka i radość

14 lutego: niespodzianka i radość

"Gdybym już w 1928 r. wiedział, co mnie czeka - mówił św. Josemaría—- umarłbym. Ale Bóg i Pan nasz obchodził się ze mną jak z dzieckiem, nie zrzucił na mnie wszystkiego na raz, lecz prowadził mnie po trosze"

Do uporządkowania
Audiencja 16 IX przed pielgrzymką Ojca Św.

Audiencja 16 IX przed pielgrzymką Ojca Św.

Audiencją generalną 16 IX 2015 r. Ojciec Święty zakończył cykl katechez o rodzinie i zapowiedział swoją pielgrzymkę na Kubę i do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie przy tej okazji drobnym upominkiem dla wiernych został przypomniany trwający Rok Życia Konsekrowanego. Zamieszczamy podsumowanie tematów katechez Ojca Świętego, ciekawy sposób na przywitanie Papieża z okazji pielgrzymki do USA i kilka myśli do rozważenia na temat życia osób konsegrowanych z przesłaniem "Kochać to oddać wszystko"

Do skasowania

Papież prosi, aby każda parafia przyjęła rodzinę uchodźców


Podczas modlitwy Anioł Pański Papież zaskoczył niezwykłą inicjatywą, aby złagodzić kryzys tysięcy uchodźców, którzy przybywają do Europy: „Każda parafia, każde zgromadzenie zakonne, każdy klasztor, każde sanktuarium Europy niech przyjmie jedną rodzinę, począwszy od mojej rzymskiej diecezji”.

Do skasowania
Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.

W wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, przed Świętą Bramą Bazyliki Świętego Piotra, zostały odczytane wybrane fragmenty Bulli zapoczątkowującej Nadzwyczajny Rok Święty Miłosiedzia, zatytułowanej "Misericordiae Vultus". Zamieszczamy fragmenty dokumentu i link do pełnego tekstu.

Do skasowania
W Kościele nie ma "zrób to sam"

W Kościele nie ma "zrób to sam"

Nie jesteśmy od siebie odizolowani i nie jesteśmy chrześcijanami jako jednostki, każdy z osobna: naszą tożsamością chrześcijańską jest przynależność! Jesteśmy chrześcijanami, ponieważ należymy do Kościoła. To jak nazwisko: jeśli imię brzmi "jestem chrześcijaninem", to nazwisko - "należę do Kościoła".

Do skasowania
Według miary Bożej, to znaczy bez miary

Według miary Bożej, to znaczy bez miary

Miłość Chrystusa, przyjęta z otwartym sercem zmienia nas, przekształca nas, czyni nas zdolnymi do miłości nie według ludzkiej miary, zawsze ograniczonej, ale według miary Bożej, to znaczy bez miary. Wtedy właśnie staniemy się zdolni do miłowania nawet tych, którzy nas nie kochają.

Do skasowania
To miłość wyróżnia chrześcijanina

To miłość wyróżnia chrześcijanina

Boże życie Ojca, Syna i Ducha Świętego jest życiem głębokiej komunii i doskonałej miłości, będącego źródłem i celem całego wszechświata i każdego stworzenia - Boga. To miłość jest konkretnym znakiem ukazującym wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Do skasowania
Dar bojaźni Bożej otwiera serca

Dar bojaźni Bożej otwiera serca

Jest darem czyniącym z nas chrześcijan przekonanych, entuzjastycznych, którzy nie są podporządkowani Panu ze strachu, ale dlatego, że są poruszeni i zdobyci Jego miłością! Jest też "alarmem" w obliczu zatwardziałości w grzechu.

Do skasowania
Dar pobożności

Dar pobożności

Dar pobożności pozwala nam nie tylko wzrastać w relacji i komunii z Bogiem oraz prowadzi nas, by żyć jako Jego dzieci, ale także pomaga nam przelewać tę miłość na innych i uznać ich za braci.

Do skasowania