Ewangelia z 29 kwietnia: Bóg pragnie, abyśmy byli jak małe dzieci

Ewangelia ze święta św. Katarzyny ze Sieny wraz z komentarzem. «Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom, gdyż takie było Twoje upodobanie». Być prostaczkiem nie tyle wiąże się z wiekiem, ile z posiadaniem serca ufającego Bogu.

Opus Dei - Ewangelia z 29 kwietnia: Bóg pragnie, abyśmy byli jak małe dzieci

Ewangelia (Mt 11, 25-30)

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».


Komentarz
Wybrany przez Kościół fragment Ewangelii na święto św. Katarzyny ze Sieny zawiera jedną z nielicznych rozmów na głos między Panem Jezusem a jego Ojcem jakie włączono do Ewangelii.

Pana Jezusa cieszy Boży sposób objawiania się ludziom, zwłaszcza jeśli chodzi o adresatów tegoż objawienia. Rzeczy Boże nie są dla tych, którzy uważają siebie za mądrych i roztropnych, lecz dla prostaczków. Być prostaczkiem nie tyle wiąże się z wiekiem, ile z sercem. Dlatego można się nauczyć być małym, a Jezus dodaje podpowiedź, jak to osiągnąć: «uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem». Pokora serca Chrystusa jest kluczem, który otwiera skarb objawienia. Jego cichość stanowi prawdziwą mądrość.

Święta Katarzyna, jak wielu świętych, zrozumiała tę prawdę. Ona, półanalfabetka, która sama nauczyła się czytać, stała się doradczynią książąt i Papieży a dziś jest doktorem Kościoła. Pogodziła głęboko mistyczne życie z podjęciem konkretnych wyzwań pośród zawirowań swojej epoki, także w polityce.

Również i my słuchając jedynie głosu Pana Boga i pozwalając się przemienić przez Ducha Świętego jesteśmy w stanie wpływać na społeczeństwo. «Jeżeli chcesz być wielkim… -radził św. Josemaría- stań się małym. Ażeby zaś być małym, musisz wierzyć tak, jak wierzą dzieci, kochać tak, jak kochają dzieci, oddać się w opiekę tak, jak to czynią dzieci...wreszcie modlić się tak, jak modlą się dzieci» (Różaniec święty, prolog).

Jeśli Pan uradował się z objawienia Ojca prostaczkom, jeszcze bardziej się ucieszy jeśli będzie wielu, którzy stają się małymi, którzy wierzą, modlą się i zawierzają się jak małe dzieci swojemu Ojcu Bogu.