Ewangelia z poniedziałku: Sól ziemi i światło świata

Ewangelia z poniedziałku 4 tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. . «Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata». Bóg liczy na świadectwo chrześcijan, aby dobra nowina rozpowszechniała się w sercach wszystkich ludzi.

Ewangelia (Mt 5, 13-16)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».


Komentarz
Jezus mówi do osób, które Go słuchają w taki sposób, żeby był zrozumiany. Używa przykładów, które dobrze znają: soli i światła.

Sól chroni pokarmy przed zepsuciem. Pan Jezus pokazuje uczniom, że powinni dawać świadectwo o Bogu w tym świecie poprzez przykład własnego życia. Uobecniając Miłość Boga wśród ludzi dzięki sile dobrych uczynków.

Światło jest potrzebne do życia. Światło stawia się na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak samo uczeń Pana Jezusa musi być światłem pokazującym innym dobrą drogę dzięki przykładowi swojego dobrego postępowania.

Mówi św. Josemaría: „Jak pragnie Nauczyciel, powinieneś być solą i światłem, będąc w pełni zaangażowanym w tym świecie, w którym przyszło nam żyć, i we wszelkie działania ludzi. — Masz być światłem, które oświeca umysły i serca. Solą, która nadaje smak i chroni przed zepsuciem. Dlatego jeśli zabraknie ci gorliwości apostolskiej, utracisz smak, staniesz się bezużyteczny, zawiedziesz innych, a twoje życie stanie się absurdem ”[1].

Być solą i światłem, aby ludzie “widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Bóg chce być obecny w świecie poprzez chrześcijan, którzy są drugimi Chrystusami w miejscach gdzie żyją i pracują, by stało się rzeczywistością to, co napisał św. Josemaría w Drodze: „Oby twoja postawa i twoje rozmowy były takie, ażeby wszyscy, widząc cię lub słysząc, mogli powiedzieć: «Ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa»”[2].

Czytamy te słowa w okresie wielkanocnym, obchodząc zmartwychwstanie naszego Pana. Poprzeczka zaproponowana przez Chrystusa jest wysoka. Jezus Chrystus wiele oczekuje od chrześcijanin, ale większa jest łaska, której Zmartwychwstały udziela nam, byśmy potrafili odpowiedzieć na wezwanie. Zmartwychwstały Pan zmieni nas w sól i światło przez modlitwę i sakramenty. W ten sposób solą i światłem Chrystusa zaprowadzimy do nieba wiele dusz.


[1] Św. Josemaría, Kuźnia, nr 22.

[2] Św. Josemaría, Droga, nr 2.

Javier Massa