Słowo od Prałata - 9 stycznia 2019 r.

Prałat Opus Dei zachęca, by wykorzystać nowy rok, aby lepiej wsłuchiwać się w głos Boga, który mówi do nas w codziennych, zwyczajnych wydarzeniach.

Opus Dei - Słowo od Prałata - 9 stycznia 2019 r.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Św. Josemaría mawiał „nowy rok to nowa walka”. Każdy rozpoczynający się rok jest kolejną szansą, abyśmy mogli odnowić nasze pragnienie wsłuchiwania się w głos Boga, który mówi do nas w codziennych okolicznościach, oraz aby oczyścić to, co zaciemnia nasze spojrzenie i utrudnia nam dostrzeganie Jezusa. Starajmy się iść przez życie in novitate sensus (Rz 12, 2), z nową motywacją, walcząc pogodnie i radośnie, aby lepiej poznać i pokochać Jezusa Chrystusa oraz przyjąć dar życia, które wiecznie się odnawia dzięki temu, że On żyje w nas.

Nie opieramy się w tym jedynie na własnych siłach, ale przede wszystkim na łasce Boga i pomocy innych ludzi. Cały Kościół na ziemi i w niebie podtrzymuje nas w tej odnowionej i pełnej nadziei decyzji, aby iść dalej - to prawdziwe obcowanie świętych. My także wspieramy innych naszą modlitwą i zmaganiami, gdy nasze serce zapełniają konkretne twarze i imiona. W tym roku uciekamy się szczególnie do wstawiennictwa przyszłej błogosławionej Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Kończę, przywołując życzenia św. Josemaríi z ostatnich dni roku 1958: „Chciałbym, abyście w nadchodzącym roku byli bardzo szczęśliwi i bardzo wierni”.

Z całego serca Wam błogosławię,

Wasz Ojciec

Rzym, 9 stycznia 2019 r.