Słowo od Prałata - 8 maja 2019 r.

Ks. prał Ocáriz zachęca do przeżywania tego miesiąca maryjnego w duchu wdzięczności “za wszystko, bo wszystko jest dobre” jak nauczał św. Josemaría.

Opus Dei - Słowo od Prałata - 8 maja 2019 r.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Dobrze pamiętamy, jak św. Josemaría zachęcał nas do do życia w postawie wdzięczności Bogu “za wszystko, bo wszystko jest dobre” (Droga, 268). To prosty i bardzo owocny sposób zwracania się do Boga w modlitwie.

Dziękujmy Panu za wszystkie dobre wydarzenia, które pozwala nam przeżywać, a także za wszystkie Jego dary. Z wielu z nich nie zdajemy sobie nawet sprawy. Także wśród problemów, cierpienia lub gdy doświadczamy naszych osobistych słabości, Bóg pomaga nam spojrzeć ponad to, co znajduje się na pierwszym planie i zaufać Jego miłości. Dlatego, jak powiedział któregoś razu św. Josemaría: «Jeśli będziecie dziękować Bogu za wszystko, rozwiniecie skrzydła w waszym życiu duchowym» (28 III 1971).

Kilka dni temu podziękowaliśmy Panu szczególnie za święcenia 34 nowych kapłanów Prałatury. W duchu dziękczynienia módlmy się za wszystkich kapłanów Kościoła, aby, jak poprosił nas Papież, «nie obawiali się poświęcać swojego życia dla dobra swojego ludu» (15 XI 2018).

Wobec bliskiej już beatyfikacji Guadalupe Ortiz de Landázuri dziękujmy Bogu za to wydarzenie i prośmy Go, aby pomógł nam zrozumieć i przeżywać głębiej zwyczajne życie jako drogę do świętości - drogę miłości do Niego i bliźnich poprzez służbę.

Jak zawsze, szczególnie w maju, pamiętajmy w naszych modlitwach o matczynym pośrednictwie Najświętszej Maryi Panny.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec


Rzym, 8 maja 2019 r.