Słowo od Prałata (4 listopada 2018 r.)

Prałat Opus Dei, pisze do nas o nadziei, jaką rozbudza w chrześcijaninie liturgia listopada. To nadzieja, która pomaga nam też odnaleźć Boży sens codzienności.

Opus Dei - Słowo od Prałata (4 listopada 2018 r.)

Rozpoczęliśmy listopad, obchodząc Uroczystość Wszystkich Świętych, a nazajutrz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Te dni przypominają nam, że nasza nadzieja zakotwiczona jest w niebie (por. Kol 1,5). To nadzieja, która oświetla naszą drogę na ziemi. Mówi nam, że świat, w którym żyjemy któregoś dnia przeistoczy się w «nowe niebo i nową ziemię» (2 P 3,13). Przekonuje nas też, że nasze codzienne zajęcia mają głębszy sens, niż to co widzimy bezpośrednio. Jak mówił św. Josemaría, jeśli przeżywamy je z miłości do Boga i innych ludzi, nabywają one perspektywy wieczności.

Inną pociechą jest dla nas świętych obcowanie. Jakże nas umacnia na duchu świadomość, że nigdy nie jesteśmy sami, że w Chrystusie stanowimy jedno Ciało! Jednocześnie, wszyscy razem i na całym świecie, budujemy Kościół,a Dzieło w szczególności. Wspieramy się wzajemnie! Z tego powodu proszę Was szczególnie o modlitwę za 34 nowych diakonów Prałatury, którzy wczoraj otrzymali święcenia w Rzymie.


Rzym, 4 listopada 2018 r.