Słowo od Prałata - 10 maja 2018 r.

Ks. prał. Fernando Ocáriz zachęca nas, byśmy przeżyli maj - miesiąc Maryi - uciekając się do Matki kapłanów i wszystkich wierzących.

Słowo od Prałata
Opus Dei - Słowo od Prałata - 10 maja 2018 r.

5 maja miały miejsce święcenia 31 nowych kapłanów Prałatury. Z radością i wdzięcznością za to wydarzenie rozpoczęliśmy miesiąc szczególnie poświęcony Najświętszej Maryi Pannie.

Zwracajmy się do Maryi, Matki kapłanów, modląc się za księży z całego świata. Prośmy, aby otrzymywali i zachowywali dar kapłaństwa z miłością pełną wdzięczności, jako wierni słudzy Boga i dusz.

Najświętsza Maryja Panna jest także Matką wszystkich wierzących. W dniu 21 maja po raz pierwszy obchodzić będziemy liturgiczne święto Maryi, Matki Kościoła, ustanowione z woli Papieża Franciszka*. Korzystajmy z matczynego pośrednictwa Maryi, odnawiając stale naszą ufność wobec Niej.

Rzym, 10 maja 2018 r.

* 11 lutego 2018 r. rozszerzono na cały świat to liturgiczne wspomnienie, obchodzone wcześniej w Polsce i Argentynie [przyp. tłum.].