Słowo od Prałata (1 września 2018 r.)

Prałat Fernando Ocáriz, zachęca nas do wzrastania w miłości do Kościoła i do Papieża Franciszka.

Opus Dei - Słowo od Prałata (1 września 2018 r.)

Ofiarujmy Panu Bogu modlitwę i pokutę, o które poprosił wszystkich Ojciec Święty, w swoim niedawnym “Liście do Ludu Bożego”. Kochajmy coraz bardziej Kościół i Papieża. To nie jest trudne, gdy pamiętamy, że Kościół to nie tylko grupa osób, do której przyłączyliśmy się, lecz, jak tłumaczył św. Josemaría, to przede wszystkim «Chrystus obecny wśród nas; Bóg, który przychodzi do ludzi, aby ich zbawić, powołując nas poprzez swoje objawienie, uświęcając nas swoją łaską, podtrzymując nas poprzez swoją nieustanną pomoc w małych i wielkich potyczkach codziennego życia» (To Chrystus przechodzi, nr 131).

Zbliża się 90. rocznica dnia, w którym Pan ukazał świętemu Josemaríi Dzieło. Przygotujmy się do tego wydarzenia, starając się na nowo odkryć głęboką moc osobistego wezwania, które Bóg kieruje ku nam. Niech towarzyszy nam także pragnienie nawrócenia.

Proszę Was o modlitwę za nowych kapłanów, którzy jutro otrzymają święcenia kapłańskie, a także za Synod Biskupów, który odbędzie się w październiku.

Torreciudad, 1 września 2018 r.