Słowo od Prałata - 1 lipca 2018 r.

"Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam". Z okazji uroczystości Apostołów Prałat Opus Dei zachęca nas do modlitwy za Kościół i Ojca Świętego.

Opus Dei - Słowo od Prałata - 1 lipca 2018 r.

W ubiegły piątek obchodziliśmy uroczystość św. Piotra i św. Pawła. Podczas Mszy św. usłyszeliśmy obietnicę, jaką Jezus dał Piotrowi: „Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18). Te słowa przypominają nam duchową drogę, jaką od samego początku nakreślił nam św. Josemaría: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Od czasów apostolskich Kościół cierpiał i nadal cierpi prześladowania, a jego jedność atakowana jest także od wewnątrz. Ta sytuacja zamiast nas zniechęcać, powinna pomagać nam spoglądać nieustannie na świat oczyma wiary. Ta postawa jest darem Bożym i przejawia się w modlitwie za Kościół, za Papieża, a szczególnie za tych, którzy z powodu Ewangelii cierpią prześladowania.

Pampeluna, 1 lipca 2018 r.