Słowo od Prałata - 9 kwietnia 2019 r.

U bram Wielkiego Tygodnia, kontemplując Chrystusa na Krzyżu, ks. prał. Fernando Ocáriz zachęca nas do rozważenia naszej dyspozycyjności wobec Woli Bożej.

Opus Dei - Słowo od Prałata - 9 kwietnia 2019 r.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

W zbliżający się Wielki Piątek, wobec Chrystusa na Krzyżu kontemplować będziemy ogrom Jego odkupieńczej Miłości. Owa Miłość doprowadziła Go do pełnej uległości i posłuszeństwa woli Boga Ojca.

Nasze podążanie za Jezusem i utożsamienie się z Nim prowadzi również nas, w naszych osobistych okolicznościach, do bezgranicznej dyspozycyjności wobec wyzwań i wymogów misji apostolskiej. W naszej codzienności pragniemy odkryć głos Chrystusa, który nas wzywa i zachęca, byśmy poszerzali swe horyzonty. Tak jak św. Paweł, pragniemy stać się «wszystkim dla wszystkich» (1 Kor 9, 22).

Myśląc o dyspozycyjności w tygodniach poprzedzających beatyfikację Guadalupe, dobrze będzie, jeśli rozważymy, jak bogaty stał się jej projekt życiowy, właśnie dzięki temu, że wpisał się w plany Boże. Guadalupe z radością i spontanicznością pozwoliła prowadzić się Bogu z miejsca na miejsce, z jednej pracy do drugiej. Pan Bóg wzmocnił jej zdolności i talenty, rozwinął jej osobowość i pomnożył owoce jej życia.

Bóg uczyni wiele dobra różnym osobom także przez nas, pomimo naszych wad i błędów. Stanie się tak dzięki naszej uległości, by starać się słuchać innych, aby służyć, aby pomagać innym i pozwalać, aby inni nam pomagali - jednym słowem, miłując to, czego On pragnie. Jak napisał św. Josemaría: «To Boża gra oddania» (List z 14 lutego 1974, 5). Zawsze i we wszystkim, z wolnością i radością córek i synów Bożych.

Z całego serca Wam błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 9 kwietnia 2019 r.