Trylogia św. Josemarii: „Droga - Bruzda - Kuźnia” w nowym wydaniu

Wydawnictwo Św. Wojciecha przygotowało nowe wydanie Trylogii Św. Josemarii, które zostało opatrzone wstępem Abpa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Wydawnictwo Św. Wojciecha przygotowało nowe wydanie Trylogii Św. Josemarii, które zostało opatrzone wstępem Abpa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Myśli św. Josemaríi Escrivy zawarte w Drodze, Bruździe i Kuźni, jasne i trafne, są jak wyraźne drogowskazy. Podpowiadają, jak żyć, by codzienność była modlitwą, a praca – wyznaniem wiary.

Droga, Bruzda i Kuźnia należą do klasyki duchowości - są codziennym wsparciem dla tysięcy katolików.

Niezwykła popularność, jaką cieszą się te trzy dzieła założyciela Opus Dei, skłoniła Wydawnictwo Świętego Wojciecha do przygotowania praktycznej, jednotomowej edycji. Została ona opatrzona wstępem Abpa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

TEKST WPROWADZENIA:

Cieszę się, że Wydawnictwo Święty Wojciech przygotowało nową polską edycję trylogii dzieł św. Josemaríi Escrivy. Zarówno Droga, jak i Bruzda oraz Kuźnia należą już do klasyki literatury duchowej. Każda z tych książek przełożona została na wiele języków i znalazła czytelników na wszystkich kontynentach. Podkreślić należy fakt, że na przestrzeni ostatniego półwiecza wielokrotnie cytowali je w swoim nauczaniu Papieże.

Benedykt XVI pisał: „Interpretacja Pisma Świętego nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wysłuchali również tych, którzy naprawdę żyli słowem Bożym, czyli świętych. (...) Każdy święty jest jakby promieniem światła wychodzącym ze słowa Bożego" (Verbum Domini, nr 48). Ojciec święty wylicza tu św. Ignacego Loyolę, św. Jana Bosko i innych świętych, także „św. JosemaríęEscrivę i jego przepowiadanie o powszechnym powołaniu do świętości" (tamże). Nic dziwnego zatem, że w obecnym wydaniu na marginesach tekstu umieszczone zostały odsyłacze biblijne.

Założyciel Opus Dei odkrył na nowo ze szczególną siłą głębię tej prostej, ale zaskakującej prawdy ewangelicznej: wszyscy wierni – nie tylko zakonnicy czy kapłani – wezwani zostali do doskonałości, do pełni życia chrześcijańskiego. Dla św. Josemaríi świętość nie jest abstrakcją. Wręcz przeciwnie, powinna urzeczywistniać się w życiu każdego wiernego nieustannie: w pracy zawodowej, w życiu rodzinnym, w zaangażowaniu publicznym.

Cechą charakterystyczną każdej z książek składających się na tę trylogię jest interaktywność. Słowo Boże oświeca i mobilizuje. Podobnie krótkie myśli św. Josemaríi poruszają czytelnika, nie pozostawiają go obojętnym, wymagają od niego odpowiedzi i zastosowania w życiu. Tylko Bóg wie, dla ilu ludzi rozważanie Drogi, Bruzdy i Kuźni stało się okazją do nawrócenia, do stawiania sobie bardziej ambitnych celów życiowych, do całkowitego oddania się Bogu. Życzę wszystkim czytelnikom, by odnaleźli w tej książce inspirację do lepszego życia, bliższego Boga i bliźnich.

Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski