Po co nowenna do Dory?

Istnieje pewien sposób rozwiązania trudnych sytuacji, który sprawia, że ludzie mogą stać się lepsi, po prostu szukając rozwiązania. Tym sposobem jest modlitwa.

Opus Dei - Po co nowenna do Dory?

Podajemy dziewięć tekstów, które pomogą nam rozmawiać z Bogiem o tym, co sprawia nam radość, co nas martwi lub sprawia, że cierpimy. W tych aspektach życie Dory del Hoyo stanowiło przykład i o nie możemy prosić Jezusa Chrystusa poprzez jej wstawiennictwo. Dora była osobą wielkoduszną. Jej życie było miłe Bogu oraz w oczach tych, którzy mieli szczęście ją znać. Dlatego teraz, z nieba, jest gotowa nam pomagać. Dora odkryła, że mogła znaleźć Boga i pomagać innym poprzez swoje powołanie zawodowe: pracę w domu. I widziała w Opus Dei dobrą drogę realizacji swojego powołania. Zaczęła postrzegać swój zawód jako sposób, poprzez który dobroć i miłość Boga mogą działać w świecie. A Bóg widział, że może na nią liczyć, aby tak się stało. I uczyniła to tak dobrze, że osiągnęła opinię świętości wśród ludzi na całym świecie, którzy uważają, że jest w niebie, ciesząc się Bogiem. Dlatego możemy prosić ją o różnego rodzaju łaski, wybrać ją za naszą wspólniczkę i zaangażować ją, aby przedstawiła nasze pragnienia, nasze problemy i nasze okoliczności życia, by stały się drogą do spotkania z Bogiem i z innymi ludźmi.

Wraz z każdą prośbą proponujemy różne myśli do rozważań, zaczerpnięte z Drogi, pierwszej książki napisanej przez świętego Josemarię Escrivá. Sama Dora powiedziała o tej książce: „O każdej rzeczy, którą czytałam, myślałam: to dla mnie. Bardzo mi się spodobała i przeczytałam ją za jednym razem”.

Pierwszy punkt Drogi mówi: Niech twoje życie nie mija bezpłodnie. – Bądź pożyteczny. – Zostaw po sobie ślad. – Świeć światłem swojej wiary i miłości. Swoim życiem apostoła zmyj lepkie, brudne ślady pozostawione przez plugawych siewców nienawiści. – I oświetlaj wszystkie ziemskie drogi ogniem Chrystusa, który nosisz w sercu. Słowa te bardzo dobrze pasują do tego, co widzimy w życiu Dory.

Jak się odmawia nowennę?

Nowenna jest modlitwą, którą powtarza się przez dziewięć kolejnych dni, prosząc Boga, aby obdarzył nas jakąś łaską lub pomógł nam w jakiejś trudnej sytuacji. Można ją odmówić samemu lub z innymi osobami w dowolnym okresie roku. Na każdy dzień zaproponowana jest modlitwa, kilka tekstów do rozważenia oraz modlitwa do Dory do nabożeństwa prywatnego.

Modlitwa do Dory del Hoyo
do prywatnego odmawiania

Panie nasz, Ty powołałeś Twoją służebnicę Dorę do tych zajęć, które wykonywała Najświętsza Maryja Panna w domu w Nazarecie, pomóż mi odnajdywać Ciebie w sytuacjach każdego dnia i roztaczać wokół siebie ciepło rodzinne, jakie ona niosła swoją radosną i pełną wyrzeczenia pracą, wypełniając nauczanie świętego Josemaríi.

Obdarz chwałą Twoją służebnicę Dorę i przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą Cię proszę... (wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, że nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.

Dzień 1

Być otwartym na innych

Panie, proszę Cię, aby wszystkie osoby, z którymi spotykam się na co dzień, mogły odczuć, że tak jak Dora uważam je za ważne, bo są Twoimi dziećmi; oby naprawdę interesowały mnie zarówno ich problemy, jak i radości. Obym nie traktował ich obojętnie i, jeśli mam okazję się do nich uśmiechnąć, obym uczynił to szczerze. Obym umiał patrzeć im w twarz, odkryć ich troski, ułatwić im odpoczynek. Obym w domu się nie spieszył, obym uważał za ważne małe wydarzenia każdego człowieka, umiejąc śmiać się z różnych przydarzających się sytuacji i towarzysząc innym w cierpieniu.

Pan mówi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi”. – A św. Paweł: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe”. – Ja nie powiem ci nic.

Droga, 385

Odosobniony wysiłek każdego z was jest nieskuteczny. – Ale jeżeli złączy was miłość Chrystusowa, będziecie zdumieni swoją skutecznością.

Droga, 847

Modlitwa do Dory

Dzień 2

Radość służby

Panie, proszę Cię o umiejętność troszczenia się o innych w sposób tak radosny i z tak dobrym nastawieniem, jakie miała Dora nawet w chwilach zmęczenia i w trudnych okolicznościach. Oby nie chodziło mi o to, aby dobrze wypaść, ale aby służyć we wszystkim, czego potrzebują inni. Obym zdał sobie sprawę z tego, czego inni potrzebują, dał im mój czas, obym nauczył się pomagać każdej osobie tak, jak tego potrzebuje. Obym był pierwszy do zrobienia tego, czego nikt nie chce zrobić albo czego nikt nie widzi, ale wszyscy oczekują, że będzie zrobione. Obym nauczył się wszystkiego, co mogę, aby być w stanie pomagać więcej. W ten sposób, z Twoją łaską, utożsamię się z Twoim Synem, który przyszedł na ziemię, aby służyć wszystkim duszom.

Odwróć się od nikczemnika, gdy ci szepcze do ucha: „Po co komplikować sobie życie?”.

Droga, 6

Podziękuj Bogu za otrzymaną pomoc i ciesz się ze swojego zwycięstwa. – Jaką głęboką radość odczułeś w duszy, gdy odpowiedziałeś na łaskę!

Droga, 992

Modlitwa do Dory

Dzień 3

Dobry humor

Panie, za pośrednictwem Dory proszę Cię, aby moja wizja życia i pracy, którą wykonuję, była zawsze przesiąknięta życzliwością i optymizmem. Obym w obliczu pojawiających się problemów zdawał sobie sprawę, że na wszystko, co się ze mną dzieje lub zdarza się wokół mnie, pozwolił Bóg dla mojego dobra, bo On zawsze daje mi to, co jest dla mnie najlepsze. Uczyń mnie, Panie, zdolnym do wzbudzenia w sobie radości i dobrego humoru w każdej sytuacji. Obym umiał śmiać się z moich błędów i nie zważał na pomyłki innych, wiedząc, że Ty czuwasz nad nami i jeśli o to prosimy, ze wszystkiego wyciągasz dobro.

Powinieneś wyróżniać się nie „fizjologiczną” radością zdrowego zwierzęcia, lecz inną, nadprzyrodzoną, która wypływa z porzucenia wszystkiego i oddania się w miłujące ramiona naszego Ojca, Boga.

Droga, 659

Brak ci radości? – Pomyśl: pomiędzy Bogiem a mną jest jakaś przeszkoda. – Prawie zawsze ją znajdziesz.

Droga, 662

Pragnę, abyś zawsze był zadowolony, ponieważ radość jest nieodłączną cząstką twojej drogi. – Módl się o tę samą nadprzyrodzoną radość dla wszystkich.

Droga, 665

Modlitwa do Dory

Dzień 4

Jasne priorytety

Panie, obym, tak jak Dora, w decyzjach związanych z moją rodziną i moja pracą umiał odróżnić to, co wartościowe od tego, co akcydentalne. Obym, organizując swój dzień, nie tracił z oczu, że na pierwszym miejscu jest Bóg i inni, i oby wszystko mi się zmieściło: chwile, kiedy zwracam się do Ciebie, hojne zajmowanie się moją rodziną, godziny pracy, czas dla przyjaciół i dla tego, kto najbardziej tego potrzebuje. Obym, tak jak Dora, umiał osiągnąć to wszystko lub przynajmniej to, co najważniejsze: czego Ty oczekujesz każdego dnia.

Nie wiesz, co powiedzieć Panu na modlitwie! Nic ci się nie przypomina, a przecież chciałbyś poradzić się Go w tylu sprawach. – Słuchaj: zapisuj sobie w ciągu dnia sprawy, które chciałbyś przemyśleć w obecności Boga. A potem zabierz te notatki na modlitwę.

Droga, 97

Jeżeli nie masz planu życia, nigdy nie będziesz osobą uporządkowaną.

Droga, 76

Gdy zachowasz porządek, pomnoży się twój czas i będziesz mógł oddać większą chwałę Bogu, pracując wydajniej w Jego służbie.

Droga, 80

Modlitwa do Dory

Dzień 5

Mądrość

Panie, proszę Cię o tak głęboką mądrość, jaką miała Dora, która w każdej sytuacji umiała wybrać najbardziej trafną drogę, ponieważ starała się pytać Cię na modlitwie, jaka jest Twoja wola. Pomóż mi czytać Ewangelię – jak czyniła to codziennie Dora – aby poznać i kochać Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. I obym, tak jak ona, starał się czynić dobro wszystkim ludziom, z jakimi się spotkam. Daj mi wraz z wiarą mądrość rozróżniania na mojej drodze na ziemi tego, co może uczynić mnie szczęśliwym od tego, co może oddalić mnie od radości i życia.

Oby twoja postawa i twoje rozmowy były takie, ażeby wszyscy, widząc cię lub słysząc, mogli powiedzieć: „Ten człowiek czyta życie Jezusa Chrystusa”.

Droga, 2

Nie popadaj w tę chorobę charakteru, której objawami są: brak stałości we wszystkim, beztroska w działaniu i mówieniu, roztrzepanie… jednym słowem: lekkomyślność.

A lekkomyślność – nie zapominaj o tym – przez którą twoje codzienne plany pozostają puste („tak pełne pustki”), jeżeli nie zareagujesz na czas – nie jutro: teraz! – sprawi, że twoje życie stanie się jak martwa i bezużyteczna kukła.

Droga, 17

Modlitwa do Dory

Dzień 6

Sztuka pomagania w sposób dyskretny

Panie, daj mi za wstawiennictwem Dory sztukę działania bez zwracania na siebie uwagi. Obym nauczył się, jak uszczęśliwiać innych, wypełniając swoje obowiązki, szukając Twojego spojrzenia, a nie wzroku świata, choć czasami będę czuł, że jest to dla mnie trudne. Jeśli to, co robię, pomaga, obym nie chciał błyszczeć, lecz czynił to z elegancją osoby, która rozumie bogactwo dyskrecji, bez skupiania się na sobie: jeśli mi wyszło, to dlatego, że Ty mi pomogłeś. Obym zadowolił się tym, że jestem tam, gdzie powinienem być w każdym momencie, bo wtedy współpracuję z Twoim planem i jestem do dyspozycji, aby pomóc tym, którzy mnie potrzebują. Obym nauczył się, tak jak Dora, zwracać się do Ciebie, który jesteś obecny w tabernakulum.

Gdy zakończyłeś już własną pracę, zabierz się do pracy swojego brata, pomagając mu dla Chrystusa z taką delikatnością i naturalnością, aby nawet ten, komu pomagasz, nie zorientował się, że czynisz więcej, niż nakazuje sprawiedliwość. – Na tym polega subtelna cnota dziecka Bożego!

Droga, 440

Jak owocne jest milczenie! – Energia, którą tracisz przez brak dyskrecji, to energia, o jaką pomniejszasz skuteczność swojej pracy. – Bądź dyskretny.

Droga, 645

Roślina może zapuścić korzenie i rozgałęzić się tylko wówczas, gdy nie brak jej ożywczego soku, ducha, czegoś, co pracuje od wewnątrz”. – Twój przyjaciel, który napisał te słowa, wiedział, że masz szlachetne ambicje. – I wskazał ci drogę: dyskrecja, poświęcenie, praca „od wewnątrz”!

Droga, 651

Modlitwa do Dory

Dzień 7

Najpierw myśleć, potem działać

Panie, poprzez wstawiennictwo Dory proszę Cię o spokój i umiejętność zastanowienia. Chcę, nawet spiesząc się i mając tendencję do aktywizmu, umieć prosić Cię o światło, aby trafić, zatrzymać się, aby pomyśleć, zanim zacznę działać, i widzieć jaśniej, jaka jest Twoja wola w każdym przypadku. W ten sposób będę miał swój wkład, wnosząc pokój, zachowam porządek wokół siebie, wykorzystam lepiej środki, które mi dajesz, zatrzymam się, aby pomyśleć, tak jak proponował święty Josemaria: Panie, czego w tym oczekujesz ode mnie? Bez wątpienia będę wtedy pracować trochę lepiej, będę mieć więcej czasu dla rodziny i będę bardziej sprawiedliwy w moich decyzjach.

Powaga. – Porzuć fochy i czułostkowość płochej dziewczyny czy dziecka. – Niech twoja postawa zewnętrzna odzwierciedla spokój i ład twojego ducha.

Droga, 3

Ten nadprzyrodzony sposób postępowania jest prawdziwą taktyką wojskową. – Prowadzisz wojnę – codzienne potyczki twojego życia wewnętrznego – na pozycjach położonych daleko od głównych murów twojej fortecy.

I nieprzyjaciel tam właśnie uderza: w twoje drobne umartwienia, w twoją codzienną modlitwę, w twoją uporządkowaną pracę, w twój plan życia. Trudno więc mu podejść do podatnych na szturm bastionów twojego zamku. – A jeśli do nich dotrze, to i tak bezskutecznie.

Droga, 307

Modlitwa do Dory

Dzień 8

Praca wykonana z miłości

Panie, proszę Cię, abym z miłości do Ciebie umiał „osiągać więcej” pracując, wiedząc, że nie chodzi o ilość, lecz o jakość. Obym, tak jak Dora, stawiał poprzeczkę wysoko w sprawach zawodowych i obym wykorzystywał swoje talenty i swoją inteligencję do służby Tobie i do służby ludziom. Pomóż mi odkrywać Twoje pełne miłości spojrzenie, kiedy wykonuję moją codzienną pracę. Proszę Cię, abym umiał być pilny, abym nie bawił się błahostkami, lecz w planie kierował się priorytetami, ofiarowując zmęczenie, oraz to, co nie wychodzi i to, co jest trudne; a także sukcesy, kiedy się zdarzą, dziękując za Twoją pomoc. Oby spojrzenie na krzyż dało mi siłę, której potrzebuję.

Nie odkładaj pracy do jutra.

Droga, 15

Twój krucyfiks. – Jako chrześcijanin powinieneś zawsze mieć przy sobie krucyfiks. I kłaść go na biurku, przy którym pracujesz. I całować go, gdy udajesz się na spoczynek i gdy się budzisz. Całuj go też wtedy, gdy twoje nędzne ciało buntuje się przeciw duszy.

Droga, 302

Dodaj do swoich obowiązków zawodowych nadprzyrodzoną motywację, a uświęcisz swoją pracę.

Droga, 359

Modlitwa do Dory

Dzień 9

Znaczenie szczegółów

Dora była mistrzynią dbania z miłością o małe rzeczy dnia codziennego. Panie, spraw, abym zdał sobie sprawę – choćby chwilowo mi się nie chciało lub brakowało mi wiary – z wartości dbania o szczegóły w życiu codziennym, w pracy, w relacjach z innymi. Te, które pozostają między Tobą a mną, i które rzadko ktoś doceni. Wiem, że gdy będę dbać o nie, wzrośnie moja pokora i prostota. Obym kochał prace, które zdają się mniej ważne, uznając taką ich wartość, jaką mają w Twoich oczach. I obym starał się kończyć dobrze prace, które postanowię sobie wykonać. Mistrzynią Dory była Najświętsza Maryja Panna: daj mi, Matko moja, spojrzenie, które odkrywa szczegóły.

Czyńcie wszystko z Miłości. – Wówczas nie ma rzeczy małych: wszystko jest wielkie. – Wytrwałość w rzeczach małych – z Miłości – to heroizm.

Droga, 813

Wielkie dusze przywiązują ogromną wagę do rzeczy małych.

Droga, 818

Czy widziałeś, jak wznoszono ten imponujących rozmiarów budynek? – Cegła po cegle. Tysiące. Ale jedna za drugą. – A także worki z cementem, również jeden za drugim. I kamienne bloki na fundamenty, niewiele znaczące w porównaniu z ogromem całości. – I kawałki żelaza. – I robotnicy, pracujący dzień po dniu, zawsze w tych samych godzinach… Widziałeś, jak budowano tych imponujących rozmiarów gmach…? – Stworzyła go potęga rzeczy małych!

Droga, 823

Modlitwa do Dory

Proszenie o wstawiennictwo osoby zmarłe osób zmarłych w opinii świętości to praktyka rozpowszechniona w Kościele.

Zapraszamy na stronę www.doradelhoyo.org, na której można znaleźć świadectwa o łaskach, których udziela Bóg za pośrednictwem Dory osobom, które ją o coś proszą. Wiele osób wysyła opisy łask do postulatora jej procesu kanonizacyjnego jako wyraz wdzięczności, a także aby szerzyć nabożeństwo do niej.

Prosimy osoby, które otrzymają łaski za wstawiennictwem Dory, aby powiadomiły o tym Prałaturę Opus Dei, Biuro spraw kanonizacyjnych, ul. Górnośląska 43; 00-32 Warszawa; [email protected]

Autor: Almudena Lago

Tłum.: Katarzyna Zdrzenicka

Korekta i redakcja: Maria Skibińska

Za pozwoleniem władz kościelnych.