Modlitwa do Laura Busca

Do prywatnego odmawiania.

Boże, Ojcze Miłosierny, który wybrałeś Twoją służebnicę Laurę, żonę i matkę, dla szerzenia Twojego niezmierzonego miłosierdzia w łonie chrześcijańskiej rodziny, spraw łaskawie, abym i ja stał się narzędziem pokoju i radości na świecie. Racz uczcić swoją służebnicę Laurę i za jej wstawiennictwem udziel mi łaski, o którą Cię proszę… (wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, ze nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.