Kardynał Camillo Ruini

Wikariusz Generalny Jego Świątobliwości dla Diecezji Rzymu

Świadectwa

„Oto jest twoje zadanie jako obywatela-chrześcijanina: przyczyniać się do tego, aby miłość i wolność Chrystusa przenikały wszystkie przejawy życia współczesnego: gospodarkę, pracę i odpoczynek, życie rodzinne i życie społeczne." (Bruzda, nr 302)

Zdolność przemieniania rzeczywistości ziemskiej w świetle wiary jest z pewnością jednym z ważniejszych motywów, które charakteryzują duchowość Drogi, Bruzdy, Kuźni. Szczególną uwagę w tym kontekście zwraca się na związek między wiarą i kulturą. Odkrywając - z proroczą intuicją - jeden z najbardziej uderzających problemów naszej epoki - rozdział między wiarą i życiem, miedzy Ewangelią i kulturą, błogosławiony Josemaría wskazał katolikom naszych czasów szczególną drogę obecności i apostolstwa. Proponując szeroką i kompletną formację osoby, zapraszając do pielęgnowania własnych kompetencji zawodowych, określając zaangażowanie społeczne jako uprzywilejowany teren dla ewangelizacji, scharakteryzował czysty profil chrześcijanina, który uświęca się jednocząc wiarę w sposób skuteczny i twórczy z obowiązkami, do których jest powołany w różnych sytuacjach ludzkiego życia.