Jakie korzyści odnoszą współpracownicy?

Wierni Opus Dei modlą się codziennie za wszystkich, którzy w ten czy inny sposób pomagają lub pomagali Prałaturze w spełnianiu swojej misji w Kościele.

Ponadto, w określone dni roku, księża Prałatury odprawiają Msze św. za dusze zmarłych współpracowników.

Stolica Święta udzieliła możliwość uzyskania odpustów zupełnych dla współpracowników katolików, po spełnieniu zwykłych warunków wymaganych przez Kościół, a które mogą uzyskać w poszczególne dni i rocznice Opus Dei, jak i w dniu ich mianowania na współpracownika. Współpracownicy mogą również uzyskać odpust cząstkowy przy różnej okazji, np. kiedy spotykają się na spotkaniach związanych z formacją duchową.