Intencja miesięczna: zjednoczeni w modlitwie

Intencja miesięczna: zjednoczeni w modlitwie

Osoby wierzące wiedzą, że zjednoczeni w wytrwałej modlitwie mogą osiągnąć wszystko. Do tej wiary w moc modlitwy odnosi się często Ojciec Święty, gdy prosi chrześcijan, aby przez pewien czas modlili się w szczególnych intencjach.

Jednak nie da się oddzielić modlitwy od działania: modlitewne intencje pobudzają do różnorodnej pracy apostolskiej. To dlatego, od połowy lat pięćdziesiątych św. Josemaría zaczął proponować intencję miesięczną, która byłaby przedmiotem modlitwy, zastanowienia i działań apostolskich wielu osób.

Założyciel Opus Dei i później jego następcy sugerowali konkretne intencje, prosząc o modlitwę i działanie. Św. Josemaría chciał w ten sposób osiągnąć, by wszyscy odczuwali jako swoje potrzeby Opus Dei, Kościoła i świata, modląc się i działając w jedności. Z czasem, zwyczaj intencji miesięcznej w Prałaturze, miewał różne odcienie i dotyczył różnych okresów (kilka miesięcy, rok itd.).

Intencja miesięczna do 2-X-2022

Prałat Opus Dei zachęca wiernych oraz przyjaciół Opus Dei, by oprócz modlitwy w intencjach wskazanych przez Ojca Świętego, w okresie od 2-X-2021 do 2-X-2022 wspierali modlitwą następującą intencję:

Módlmy się do Boga za projekt usprawniający rozwój oraz koordynację pracy apostolskiej, który realizujemy w różnych okręgach Dzieła. Poddając się ulegle natchnieniom Ducha Świętego, starajmy się wspierać to przedsięwzięcie za pomocą naszych projektów apostolskich pełnych zapału oraz inicjatywy. Stajemy się chrześcijańskim zaczynem, gdy wykorzystujemy nasze talenty tam, gdzie się znajdujemy. On jest Panem Historii i liczy, że pomożemy Mu odnowić świat.

Rzym, 11-X-2021