Ebook z biografią założyciela Opus Dei

„Niech liczy się tylko Jezus”. Jest to ilustrowana biografia założyciela Opus Dei zawierająca ponad 300 zdjęć, map, infografik i faksymile notatek Założyciela.