Benedykt XVI o Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża

Słowa skierowane przez Ojca Świętego z okazji 25-lecia uczelni.

Nowości: Benedykt XVI

Z okazji jubileuszu 25 lat Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża, rektor wysłał Ojcu Świętemu egzemplarz albumu wydanego z tej okazji. Ojciec Święty odpowiedział w liście rektorowi:

"Przyjąłem ze szczególną radością ten miły gest. Dziękuję za niego z całego serca. Ufam, że ta rocznica może służyć jako okazja do jeszcze mocniejszego zaangażowania na polu formacji przyszłych kapłanów i świeckich, coraz lepiej przygotowanych i przekonanych do służby w winnicy Pańskiej. Udzielam księdzu oraz całej wspólnocie akademickiej błogosławieństwa apostolskiego, które niech Wam przyniesie wiele łask z Nieba".

Studia na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża ukończyło do tej pory 129 księży diecezjalnych z Polski. Większość z nich korzystało z pomocy ekonomicznej sponsorów Uniwersytetu, najczęściej osób prywatnych z różnych krajów świata, które chętnie wspierają studia kapłańskie. Obecnie 11 księży diecezjalnych z różnych polskich diecezji studiuje na wydziałach Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża.