Bądź kimś więcej

"Człowiek dążący do doskonałości powinien być dobrze wychowany", przypomina prof. Aleksander Krzymiński. W swojej książce adresowanej do młodzieży autor opiera się na wielu myślach św. Josemaríi Escrivy.

Prof. Aleksander  H. Krzymiński, ur. w 1926 r., specjalizuje się w handlu zagranicznym oraz w marketingowym podejściu do zarządzania. Pracował i wykładał w wielu krajach Europy i świata, był ekspertem ONZ ds. handlu zagranicznego krajów rozwijających się oraz wiceministrem spraw zagranicznych w Polsce w latach 1990-1992.

Książka "Bądź kimś więcej" podsumowuje jego 80-letnie doświadczenia w dziedzinie wychowania młodzieży i kształtowania charakteru. Jak pisze we wstępie, cytując Jana Pawła II, wychowujemy się "w trudzie, a przy tym wytrwale i cierpliwie". Ale, podkreśla autor, "na drodze dojrzewania w wierze i naśladowania Chrystusa prawość charakteru i sprawiedliwość czynów są konieczne".

Książka jest napisana w formie listów do młodych, w których czytelnicy są przekonywani o tym, że "dobre wychowanie nie może być tylko przekazaniem dobrych manier z domu rodzinnego, ale głównie owocem samodzielnych wysiłków, kiedy szuka się tego, co w górze".

Wśród wielu znakomitych krzewicieli zasad dobrego wychowania - wymienia się m.in. Prymasa Tysiąclecia czy kardynała Sapiehę - na pierwszym miejscu wskazany jest Założyciel Opus Dei. Św. Josemaría. Czytamy we wstępie, że "zalecał on swoim synom i córkom dobre wychowanie; postrzegał je jako dobro, mające swe korzenie w kulturze, ale przede wszystkim w cnotach chrześcijańskich".

"Nie wystarcza, abyś był uczonym będąc również dobrym chrześcijaninem. — Jeśli nie usuniesz chropowatości swego charakteru, jeśli twój zapał i twoja wiedza nie pójdzie w parze z dobrym wychowaniem, to nie wyobrażam sobie, abyś mógł być świętym. — I chociaż jesteś uczonym, to mimo całej twej wiedzy, powinno się ciebie uwiązać u żłobu, jak muła" (Św. Josemaría, Droga, 350).