Archiwum

Znaleziono 4527 wyników

Jak mógłbym nie błogosławić ludzkiej miłości?

Wideo. "“Błogosławię ludzką miłość moimi obiema rękami kapłana" mówił Św. Josemaria. Doradza również, aby małżonkowie jak najmniej się kłócili jak to tylko możliwe i aby zawsze na koniec się godzili, prosząc jeden drugiego o przebaczenie.

Opracowania

Ewangelia z poniedziałku: Sól i światło

Ewangelia z poniedziałku 4 tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. . «Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata». Bóg liczy na świadectwo chrześcijan, aby dobra nowina rozpowszechniała się w sercach wszystkich ludzi.

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Radość, która zmienia świat

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Radość, która zmienia świat

Ewangelia z niedzieli czwartego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce». Taki jest Jezus Chrystus i pragnie, abyśmy tacy byli także i my. Tylko w ten sposób doświadczamy prawdziwej wolności. Wolności dzieci Bożych, wolności Jezusa Chrystusa, wolności hojnego oddania.

Ewangelia z soboty: Wiara, światło serca

Ewangelia z soboty: Wiara, światło serca

Ewangelia ze soboty trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Przyjęcie lub odrzucenie słów Pana Jezusa opiera się na uprzedniej postawie dobrego lub złego nastawienia. Kiedy dusza jest gotowa podjąć słowo Pana wówczas w sercu otwierają się drzwi, przez które może wejść światło, które pozwoli nam widzieć oczami Chrystusa.

Ewangelia z Uroczystości Św. Wojciecha: Pasmo porażek zwieńczone sukcesem

Ewangelia z Uroczystości Św. Wojciecha: Pasmo porażek zwieńczone sukcesem

Ewangelia z Uroczystości Św. Wojciecha wraz z komentarzem. „Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity”. Pan Jezus mówiąc o ziarnie przynoszącym plon, ma na myśli siebie i wszystkich, którzy pójdą za Nim. Miłość wymaga ofiary i wtedy przynosi owoce. Owocem tej pozornie tragicznej śmierci jest pojednanie świata z Bogiem, otwarcie dla każdego człowieka drogi do Niego, aby być Jego dzieckiem i wejść do życia wiecznego.

Ewangelia z czwartku: Jezus Chrystus, Droga i Drzwi do Ojca

Ewangelia z czwartku: Jezus Chrystus, Droga i Drzwi do Ojca

Ewangelia ze czwartku trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał». Bóg jest źródłem Życia i możemy dotrzeć do tego źródła tylko przez Syna. Stąd potrzeba, aby Go szukać i wysłuchać z otwartym sercem oraz zaangażować się w dialog miłości, który przekształci całe nasze życie.

Ewangelia ze środy: Tam gdzie jest życie trwające na wieki

Ewangelia ze środy: Tam gdzie jest życie trwające na wieki

Ewangelia ze środy trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym”. Jezus pozostaje w Eucharystii aby, podczas naszej ziemskiej drogi, nasze serca były pełne pokoju i nasze oczy wpatrywały się w niebo.