Archiwum: Komentarz do Ewangelii

Znaleziono 311 wyników dla "Komentarz do Ewangelii"

Ewangelia z poniedziałku: Zasmakować Eucharystii

Ewangelia z poniedziałku trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. “Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Eucharystia może przemienić nasze życie i uczynić je Bożym, jeśli staramy się zbliżać do niej z rozpaloną wiarą.

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Zrozumieć Pisma

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Zrozumieć Pisma

Ewangelia z niedzieli trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie”: wszystkie proroctwa zostały napisane ponieważ miały zostać wypełnione. Czytajmy i studiujmy z zapałem Pismo Święte, ponieważ oznacza to wzrastanie w miłości i poznaniu Jezusa Chrystusa.

Ewangelia z soboty: Łódź nie zatonie

Ewangelia z soboty: Łódź nie zatonie

Ewangelia z soboty drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «To Ja jestem, nie bójcie się». Krocząc po wodzie, Pan Jezus wychodzi na spotkanie Apostołów, aby uspokoić ich i nauczyć, że łódź nie zatonie w obliczu żadnej burzy. Prośmy Go, aby powiększył naszą wiarę, abyśmy zwracali się do Niego w każdej sytuacji.

Ewangelia z czwartku: Zmiana perspektywy

Ewangelia z czwartku: Zmiana perspektywy

Ewangelia z czwartku drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim”. Jezus Chrystus przybity do Krzyża daje nam perspektywę potrzebną, aby wszystkie nasze czyny odzwierciedlały miłość Ojca do każdego człowieka. Prośmy Ducha Świętego, aby udzielił nam daru męstwa aby nie odrzucać codziennego krzyża.

Ewangelia ze środy: Zachować czyste oczy wiary

Ewangelia ze środy: Zachować czyste oczy wiary

Ewangelia ze środy drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki”. Jezus zaprasza nas do refleksji nad tym, jak ważne jest być dobrze przygotowani na spotkanie ze światłem Boga. Dobre uczynki zachowują czyste oczy wiary i pozwalają nam docenić miłość, jaką Bóg ma ku każdemu z nas i za nią mu dziękować.

Ewangelia z wtorku: Wąż Mojżesza a Krzyż Jezusa

Ewangelia z wtorku: Wąż Mojżesza a Krzyż Jezusa

Ewangelia z wtorku drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. W ciągłości z wczorajszym dniem, liturgia przedstawia nam drugą część rozmowy między Nikodemem a Jezusem. Pan przypomina nam, że Krzyż będzie kluczową chwilą w Jego misji przez którą daje nam życie wieczne.

Ewangelia z poniedziałku: Nauczyć się Bożej logiki

Ewangelia z poniedziałku: Nauczyć się Bożej logiki

Ewangelia z poniedziałku drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim». Pan Jezus korzysta z ciekawości Nikodema, wpływowego Żyda, aby zaprosić go do porzucenia własnych sposobów myślenia i nauczenia się Bożej logiki, charakteryzującej się życiem skupionym na natchnieniach, jakie chce nam przekazać Duch Święty.

Ewangelia z Soboty Wielkanocnej: Apostołowie ze słabościami

Ewangelia z Soboty Wielkanocnej: Apostołowie ze słabościami

Ewangelia z Soboty Wielkanocnej wraz z komentarzem. «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» Brak wiary apostołów nie jest przeszkodą, aby Jezus powierzył im taką misję. Prośmy Ducha Świętego, aby przemienił nasze braki i słabości osobiste w okazje do praktykowania większej miłości Pana i bliźnich.