Archiwum: Komentarz do Ewangelii

Znaleziono 397 wyników dla "Komentarz do Ewangelii"
18 września: Miłość rodzicielska wymaga ciągłego oczyszczenia

18 września: Miłość rodzicielska wymaga ciągłego oczyszczenia

Ewangelia na Święto Św. Stanisława Kostki, patrona Polski. «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?». Miłość rodzicielska wymaga ciągłego oczyszczenia, aby była włączona w ojcowską miłość Boga, którą darzy On każdego człowieka. Najlepszym na to sposobem jest modlitwa.

Ewangelia z piątku: Umocnieni Jego głosem

Ewangelia z piątku: Umocnieni Jego głosem

Ewangelia z piątku 24 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. « Jezus wędrował przez miasta i wsie (…). A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, (…) które im usługiwały, udzielając ze swego mienia». Każdy drobny gest serdeczności wobec innych to przysługa wyświadczona Jezusowi Chrystusowi; poprzez naszą służbę On przychodzi do serc tych, którzy są blisko nas.

Ewangelia z czwartku: Marzenia o nowym sercu

Ewangelia z czwartku: Marzenia o nowym sercu

Ewangelia z czwartku 24 tygodnia Okresu Zwykłego i komentarz do Ewangelii. «Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Pan Jezus nie chce, abyśmy byli doskonali: pragnie, abyśmy byli pełni miłości. Dlatego nasze słabości nie powodują naszego zniechęcenia, ale wrecz przeciwnie: prowadzą nas do dziękczynienia Bogu ponieważ doświadczamy kolejny raz Jego nieskończonej miłości.

15 września: ​Oto Matka twoja

15 września: ​Oto Matka twoja

Ewangelia ze wspomnienia NMP Bolesnej wraz z komentarzem. «Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena». Gdy w naszym życiu pojawia się Krzyż, pamiętajmy, że nie jesteśmy z nim samotni, towarzyszy nam nie tylko Jezus, ale też nasza Matka Maryja.

14 września: Podwyższenie Krzyża Świętego

14 września: Podwyższenie Krzyża Świętego

Ewangelia święta Podwyższenia Krzyża Świętego z komentarzem. «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał». Szczyt własnej porażki w oczach świata, staje się znakiem jego triumfu w oczach Ojca i dlatego w źródło zbawienia dla ludzi. Właśnie w tym widać jak Bóg umiłował świat.

Ewangelia z poniedziałku: Pan Jezus czeka na mnie

Ewangelia z poniedziałku: Pan Jezus czeka na mnie

Ewangelia z poniedziałku 24 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę». Wiara setnika uczy nas zbliżania się do Jezusa poprzez serdeczność wobec innych. Pan Jezus czeka na mnie w osobie potrzebującej mojego uśmiechu, pocieszenia czy słowa zachęty.

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Boże Horyzonty

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Boże Horyzonty

Ewangelia z niedzieli 24 tygodnia okresu zwykłego (rok B) wraz z komentarzem. «A wy za kogo Mnie uważacie?» Kiedy dbamy o modlitwę i stały dialog z Panem, nasze źrenice rozszerzają się i podchodzimy do różnych wyzwań z wielkodusznością, nasze zrozumienie różnych spraw nabiera nowych perspektyw i potrafimy dostrzec niespodziewane horyzonty: horyzonty Boga.

Ewangelia z soboty: Rozmyślać nad Słowem Bożym

Ewangelia z soboty: Rozmyślać nad Słowem Bożym

Ewangelia z soboty 23 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je [jest] podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź (…) nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany». Oprzeć całe nasze życie na Bogu czasami może nas tyle kosztować, co założenie fundamentu na skale, ale daje nam to takie szczęście, którego nie jest w stanie naruszyć żadna powódź.

Ewangelia z wtorku: podejmować dojrzałe decyzje

Ewangelia z wtorku: podejmować dojrzałe decyzje

Ewangelia z wtorku dwudziestego trzeciego tygodnia zwykłego wraz z komentarzem. “Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami”. Na modlitwie uczymy się odkrywać to, czego Bóg oczekuje od nas i tam dojrzewają decyzje, które wyznaczą kierunek naszemu życiu.