Archiwum: Komentarz do Ewangelii

Znaleziono 372 wyników dla "Komentarz do Ewangelii"
Ewangelia z poniedziałku: Pochopne sądy

Ewangelia z poniedziałku: Pochopne sądy

Ewangelia z poniedziałku 12 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni». Jesteśmy zbawieni dzięki miłosierdziu Boga wobec nas. Dlatego chrześcijanin jest powołany do praktykowania miłosierdzia wobec wszystkich.

Ewangelia z soboty: Królestwo Boga i „niebieskie ptaki”

Ewangelia z soboty: Królestwo Boga i „niebieskie ptaki”

Ewangelia z soboty 11 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane». Staranie się o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość nie oznacza zaniedbania naszych obowiązków, ale podjęcie ich z miłości do Boga, kierując ku Niemu wszystkie nasze czyny.

Ewangelia ze środy: Trzy pomniki miłości

Ewangelia ze środy: Trzy pomniki miłości

Ewangelia ze środy 11 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie». Jałmużna, modlitwa i post są trzema wielkimi pomnikami miłości. Podejmowanie ich w obliczu Boga pomoże nam bronić ich wartości. W niebie zdamy sobie sprawę jak bardzo podobały się naszemu Ojcu Bogu.

Ewangelia z wtorku: Gesty wyrażające miłość

Ewangelia z wtorku: Gesty wyrażające miłość

Ewangelia z wtorku 11 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują». Jasną oznaką miłości jest nie dzielenie świata na „przyjaciół” i „nieprzyjaciół”. Dzięki drobnym codziennym gestom serdeczności możemy zdobyć serca osób, które nas otaczają.

Ewangelia z poniedziałku: Przełamać błędne koło nienawiści

Ewangelia z poniedziałku: Przełamać błędne koło nienawiści

Ewangelia z poniedziałku 11 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące». Życie w pełni prawem Chrystusa oznacza umiejętność przebaczenia, odrzucając, jeśli to konieczne wymaganie zastosowania „co do milimetra” sprawiedliwości kiedy ktoś wyrządził nam krzywdę.

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Wieczny owoc świętości

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Wieczny owoc świętości

Ewangelia z niedzieli 11 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak». Pan Jezus pragnie zasiać w tych, którzy go słuchają święte pragnienie płodnego życia, przypominając, że Duch Święty działa w naszej duszy mimo tego, że nie zdajemy sobie z tego sprawy i powoduje, że nasze życie przynosi owoce mimo tego, że sami nie wiemy jak to się dzieje.

Ewangelia ze wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny: Serca schorowane i serce niepokalane

Ewangelia ze wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny: Serca schorowane i serce niepokalane

Ewangelia ze wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny wraz z komentarzem. «Chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu». Maryja nie rozumie w pełni sensu słów Pana Jezusa, ale je przyjmuje. Choć nasze serca nie są „niepokalane”, możemy naśladować Maryję, starając się, poprzez modlitwę, dochodzić do głębokiego sensu zdarzeń, które nam się przydarzają.

Ewangelia z piątku po Bożym Ciele: Najświętsze Serce Pana Jezusa

Ewangelia z piątku po Bożym Ciele: Najświętsze Serce Pana Jezusa

Ewangelia z uroczystości Najświętszego Serca Jezusa wraz z komentarzem. «Nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda». Poznanie Najświętszego Serca Jezusa aby uwierzyć w Jego Miłość jest najgłębszą potrzebą naszego własnego serca. Zwróćmy się do wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i świętego Jana, których serca biły tym samym rytmem co serce Jezusa, abyśmy nigdy nie przestawali odczuwać zadziwienia wobec tej tajemnicy.