Brief van de prelaat ter gelegenheid van het decreet over de wonderbaarlijke genezing op voorspraak van Guadalupe

Op 9 juni 2018 werd het decreet van goedkeuring van het wonder op voorspraak van de dienares Gods Guadalupe Ortiz de Landázuri gepubliceerd. Op die dag heeft mgr. Fernando Ocáriz deze brief geschreven aan de gelovigen van het Opus Dei.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Brief van de prelaat ter gelegenheid van het decreet over de wonderbaarlijke genezing op voorspraak van Guadalupe

Rome, 9 juni 2018

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Vanmorgen, op het feest van het Onbevlekt Hart van Maria, heeft de Heilige Stoel het besluit van paus Franciscus gepubliceerd om het decreet uit te vaardigen over een wonderbaarlijke genezing op voorspraak van de eerbiedwaardige dienares van God Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Laten we de Heer en onze Moeder de allerheiligste Maagd Maria danken voor dit pauselijk decreet dat de weg opent voor de zaligverklaring van deze zus van ons, die, zoals de Kerk heeft verklaard, “totaal en met vreugde de overgave aan God en aan de dienst aan zijn Kerk heeft beleefd en die de goddelijke liefde intens heeft ervaren”.

Guadalupe wist van al haar bezigheden een gelegenheid te maken om Christus te ontmoeten: haar werk in het scheikundig onderzoek, de lessen in verscheidene onderwijsinstellingen, de huishouding, de leiding van studentenhuizen, enz. Haar heiligheid werd gesmeed in haar beantwoording aan de goddelijke genade in het dagelijks leven, in het apostolaat en in haar verlangen om de menselijke omstandigheden van de allerarmsten te verbeteren.

Laten we onze toevlucht nemen tot de voorspraak van Guadalupe opdat zij ons de genade verkrijgt om met vreugde en trouw onze roeping tot heiligheid en apostolaat midden in de wereld te beleven.

Met alle genegenheid zegent

jullie vader