Nieuws

Het decreet waarmee het proces van heiligverklaring is geopend en de rechtbank is geïnstalleerd werd op 31 juli 2000 in Guatemala-stad gepubliceerd.

De openingszitting van de diocesane fase van het proces werd voorgezeten door de aartsbisschop van Guatemala, mgr. Próspero Penados Del Barrio.

Nadat de getuigen waren gehoord en het documentatiemateriaal was verzameld werd de diocesane fase op 5 april 2001 afgesloten. Het materiaal werd in Rome op 5 mei 2001 overgedragen aan de Congregatie voor de heiligverklaringen.

Bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn getuigenissen binnengekomen van verkregen gunsten op voorspraak van Ernesto Cofiño uit heel Midden-Amerika, Mexico, de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk, Spanje en Polen.