Archief: Van de paus en de Kerk

Er zijn 172 resultaten voor "Van de paus en de Kerk"

Paus: respect voor de natuurlijke rijkdommen van de planeet

Paus Franciscus deelt met ons zijn bezorgdheid over het feit dat het onmogelijk is om het huidige consumptieniveau in de meest ontwikkelde landen te handhaven ten koste van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van de rest van de planeet. We moeten afzien van de gewoonte om zomaar weg te gooien en een einde maken aan de handelsonevenwichten die zoveel negatieve gevolgen hebben voor de ecologie.

De Eucharistie maakt de Kerk

Paus Franciscus sprak voorafgaand aan het Angelus-gebed over het hoogfeest van het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus, over de “twee effecten van de kelk die gedeeld wordt en het brood dat gebroken wordt: het mystieke effect en het gemeenschapseffect.”

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Het feest van de Goddelijke Barmhartigheid wordt op de zondag na Pasen gevierd. De heilige Johannes Paulus II, die het feest in 2000 instelde tijdens de heiligverklaring van zuster Faustina Kowalska, moedigde de Kerk aan te groeien in deze devotie.

​“God neemt deel aan onze pijn om die te overwinnen”

“Ik heb plannen voor uw heil, niet voor uw onheil.” De Nederlandse vertaling van de homilie van pater Raniero Cantalamessa, pauselijk prediker, gehouden tijdens de Viering van het lijden en sterven van Christus op Goede Vrijdag voorgezeten door Paus Franciscus in de Sint Pietersbasiliek te Rome. Traditioneel predikt Vader Cantalamessa de preek tijdens deze liturgie op Goede Vrijdag.

Urbi et Orbi: Jezus Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen!

Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi Pasen 2020 gaf paus Franciscus een korte overweging bij het Altaar van de Confessio in de Sint Pietersbasiliek te Rome. De Heilige Vader benadrukt, dat landen solidair met elkaar moeten zijn bij de aanpak van het coronavirus. Hij roept op tot het verlichten van internationale sancties, het kwijtschelden van schulden van arme landen en tot wapenstilstanden in conflictgebieden.

Urbi et Orbi: “Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?

Urbi et Orbi: “Waarom ben je bang? Heb je nog geen vertrouwen?

Op vrijdag 27 maart vond vanwege de Covid-19-epidemie in het voorportaal van de Sint Pieter te Rome een bijzonder moment van gebed plaats. “Het is de tijd om de koers van het leven naar U, Heer, en naar de anderen te resetten,” aldus paus Franciscus in zijn meditatie die voorafging aan de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Daarna gaf de paus een buitengewone Urbi et Orbi-zegen.