Bericht van de prelaat (19 maart 2018)

Zoals het Jozef overkwam, wil God ook onder ons dak wonen, benadrukt de prelaat ter gelegenheid van 19 maart.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (19 maart 2018)

De heilige Jozefmaria werd geraakt door de eenvoud en de grootheid van sint Jozef. Zijn leven – dat van “een ambachtsman uit Galilea, een man zoals velen” – was nauw verbonden met het leven van Jezus en Maria. In de persoon van sint Jozef ontdekte hij de eigenschappen van degenen die zich door God geroepen weten om het leven van elke dag met Hem te leven, met alles wat dat met zich meebrengt, ook onvoorziene gebeurtenissen en zorgen. De heilige Jozef heeft met God onder één dak geleefd. Misschien denken we dat hij hierin geen “man zoals velen” lijkt. Maar bidden wijzelf dan niet “Heer, ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak komt”? En als we het toelaten, komt Hij binnen. En één woord van Hem is voldoende om ons te genezen (vgl. Mt 8,8). Vooral vandaag kijken wij met heel de Kerk naar Jozef, deze rechtvaardige en trouwe man. Laten we ons aan zijn voorspraak toevertrouwen, opdat hij ons helpt iedere dag aan de immense liefde van Jezus Christus te beantwoorden, door de deuren van ons huis, van ons hart wijd voor Hem open te zetten. En moge deze beantwoording ons meer en meer aansporen de anderen te dienen en de vreugde van het evangelie te verspreiden.

Rome, 19 maart 2018