Eerste plechtige Heilige Mis Martijn Pouw

Martijn Pouw is in mei 2018 in Rome priester gewijd. Begin februari keert hij terug naar Nederland, op zondag 17 februari celebreert hij in Amsterdam zijn eerste plechtige Heilige Mis.

Opus Dei - Eerste plechtige Heilige Mis Martijn Pouw

Uitnodiging pdf

Op 5 mei 2018 is Martijn Pouw in Rome priester gewijd. Na enkele maanden ervaring te hebben opgedaan met het pastorale werk van de Prelatuur van het Opus Dei, keert hij begin februari terug naar Nederland om in en vanuit Utrecht te gaan werken.

Graag nodig ik u uit voor zijn eerste plechtige H. Mis uit dankzegging

op zondag 17 februari om 11.15 uur

in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220, Amsterdam (www.olvkerk.nl)

en voor de aansluitende receptie in het ernaast gelegen ontmoetingscentrum.

Mgr. Dr. C.G.E. van der Ploeg

Vicaris van het Opus Dei in Nederland

Bij deze gelegenheid wil Martijn de uitbreiding van een al jaren goed functionerend ziekenhuis in Kongo ondersteunen, of de opleiding in Rome van priesters uit Afrika. Indien u wenst bij te dragen aan een van deze projecten, dan kunt u een bedrag overmaken naar rekening NL44INGB0006494736 van Stichting De Oude Gracht, Amsterdam, onder vermelding van “Kongo” of “opleiding priesters”.