Een veilige omgeving

De Prelatuur van het Opus Dei in Nederland heeft maatregelen getroffen om de veiligheid van kinderen en jonge mensen te waarborgen.

De Prelatuur van het Opus Dei in Nederland heeft – in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse bisschoppen – maatregelen getroffen om de veiligheid van kinderen en jonge mensen te waarborgen.

De Nederlandse Bisschoppen hebben in 2018 de Gedragscode Pastoraat en het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag vastgesteld.

Het Opus Dei in Nederland sluit zich hierbij aan en heeft procedures vastgesteld om gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen te behandelen. In geval van een klacht tegen een gelovige van de Prelatuur over seksueel misbruik van een minderjarige in het kader van een activiteit van geestelijke begeleiding, bezinningsbijeenkomst of godsdienstonderricht onder verantwoordelijkheid van de Prelatuur, kan men zich wenden tot de Coördinator, tel. 035 694 6350.

De tekst met het beleid en procedures is hier beschikbaar.