Archief: Het Opus Dei

Er zijn 186 resultaten voor "Het Opus Dei"
“Ik ben een kind van degene die de wereld gemaakt heeft”

“Ik ben een kind van degene die de wereld gemaakt heeft”

Eens per jaar, op de zondag het dichtst bij 24 juni voert de eeuwenoude Larense Sint Jansprocessie van de basiliek naar het kerkhof. Honderden zijn bij de organisatie betrokken, duizenden lopen mee of staan langs de route. Een van hen is Daan. In het onlangs over de processie verschenen boek ‘Getuigenis op straat’ vertelt hij zijn verhaal.

ANBI-gegevens

Het Opus Dei is als instelling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een ANBI. De ANBI-gegevens vindt u op deze pagina.

De wereld hartstochtelijk liefhebben

De wereld hartstochtelijk liefhebben

Homilie van de stichter: ‘De wereld hartstochtelijk liefhebben’ (uit ‘Gesprekken met mgr. Escrivá’, De Boog, Utrecht 1990). In deze preek vat de heilige stichter van het Opus Dei de boodschap samen die hij sinds 1928 verkondigde.

Katechismus van de Katholieke Kerk

Katechismus van de Katholieke Kerk

Katechismus van de Katholieke Kerk (nrs. 874-913). Hier volgen enkele passages over de hiërarchische structuur van de Kerk, de roeping van de leken en hun deelneming aan het priesterlijke, profetische en koninklijke zending van Christus.

Decreet 'Apostolicam actuositatem'

Decreet 'Apostolicam actuositatem'

Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over het lekenapostolaat ‘Apostolicam actuositatem’ (hoofdstuk I, nr. 2). De leden van het Opus Dei zijn, net zoals de andere christenen, geroepen om het apostolaat in de maatschappij uit te oefenen. Hier volgen enkele nummers van het decreet.

Decreet ‘Presbyterorum ordinis’

Decreet ‘Presbyterorum ordinis’

Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over het ambt en het leven van de priesters ‘Presbyterorum ordinis’ (hoofdstuk II, nr. 9). Uittreksel van het decreet waarin gesproken wordt over de relatie van de priesters met de leken. In het Opus Dei is sprake van een organische samenwerking tussen priesters en leken.

Dogmatische Constitutie 'Lumen gentium'

Dogmatische Constitutie 'Lumen gentium'

Tweede Vaticaans Concilie, Dogmatische Constitutie over de Kerk ‘Lumen Gentium’ (hoofdstuk V, nr. 41-42). Uittreksel van het conciliedocument dat de universele oproep tot heiligheid behandelt, de boodschap die door het Opus Dei wordt uitgedragen.