Bericht van de prelaat (4 november 2018)

In deze boodschap brengt de prelaat van Opus Dei de woorden uit de H. Schrift in herinnering: dat "onze hoop in de hemel is". Een waarheid die vooral in de maand november wordt beschouwd.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (4 november 2018)

We zijn de maand november begonnen met het liturgische feest van Allerheiligen en de volgende dag met het gedenken van de overleden gelovigen. Deze dagen herinneren ons eraan dat onze hoop in de hemel is (zie Kol 1,5); een hoop die onze weg op aarde verlicht. Het zegt ons dat de wereld waarin wij leven op een dag zal veranderen in "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (2 Petr. 3:13). Het zegt ons ook dat onze dagelijkse activiteiten een betekenis hebben die verder gaat dan wat we direct zien: zoals de heilige Jozefmaría zei, ze verkrijgen de ‘kracht’ van de eeuwigheid als we ze doen uit liefde voor God en voor anderen.

Een andere realiteit die ons troost geeft is de gemeenschap van de heiligen. Hoe bemoedigend is het om te weten dat we nooit alleen zijn, dat we in Christus één Lichaam zijn! We bouwen de Kerk, en concreet het Werk, daar waar we zijn: allemaal samen en tegelijkertijd overal. We ondersteunen elkaar! In dit verband vraag ik jullie in het bijzonder om te bidden voor de 34 nieuwe diakens van de Prelatuur die gisteren in Rome werden gewijd.


Rome, 4 november 2018