Voorstelling van de vicaris voor België en Luxemburg

In België en Luxemburg is sinds 2019 E.H. Etienne Montero de regionaal vicaris.

De Prelatuur wordt bestuurd door een prelaat die door de paus benoemd wordt. In ieder territoriaal gebied van het Opus Dei in de wereld wordt de prelaat bijgestaan door een vicaris. Deze wordt geholpen door twee raden, de regionale commissie voor de mannelijke afdeling en de regionale raad voor de vrouwelijke afdeling.

De huidige regionale vicaris in België en Luxemburg is E.H. Etienne Montero. Hij is in 1964 geboren te Brussel. Hij is lid van het Opus Dei sinds de jaren 80 en werd priester gewijd te Rome in 2017. Hij is doctor in de rechten (met thesis) en licentiaat in de theologie. Hij is ook auteur van een doctoraatsthesis in fundamentele moraaltheologie. In 1988 begon hij een carrière als onderzoeker en als universitair docent. In 2006 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de universiteit van Namen, waar hij Decaan van de faculteit rechten was van 2009 tot 2015. Als specialist in burgerlijk recht en IT-recht onderrichtte hij deze materie jarenlang aan de universiteit van Namen. Hij was gastdocent aan meerdere universiteiten. Heel wat onderzoekscontracten en doctoraatsthesissen ontstonden onder zijn leiding. Hij is auteur van talrijke publicaties, hij heeft ook veel expertises uitgevoerd. Thans onderricht hij filosofie van het recht.

De zetel van de Prelatuur bevindt zich op de Floridalaan 112 te 1180 Brussel.