VIDEO: Opus Deis prelat i Canada

Et kort videoklipp fra biskop Javier Echevarrías pastorale reise i Canada. (Engelsk tekst)

Fra prelaten