De unge prestenes tilpasning til presteembetet

De unge prestenes tilpasning til presteembetet

I begynnelsen av året ble det holdt en studieuke for prester i Castello di Urio (Como, Italia), som dette året hadde som tema ”De unge prestenes tilpasning til presteembetet: rikdommen i møtet mellom gamle og nye generasjoner”.