Prelatens brev (april 2008)

Den oppstandne Kristi nærvær ved vår side innebærer en innbydelse til å leve hverdagslivet med glede, med et ønske om å bli bedre og å behandle andre med barmhjertighet uten å fjerne oss fra dem. Dette anbefaler Opus Deis prelat i sitt aprilbrev.

Hyrdebrev
Prelatens brev (mars 2008)

Prelatens brev (mars 2008)

Når vi nå nærmer oss Den stille uke, oppmuntrer prelaten oss til å elske Gud og vår neste med større iver. Den iver løpere viser når de nærmer seg målstreken.

Hyrdebrev

Prelatens brev (februar 2008)

I sitt pastorale brev for februar oppmuntrer prelaten oss til å møte fastetiden med optimisme og ønske om omvendelse, for å kunne delta i Guds glede.

Hyrdebrev
Prelatens brev (januar 2008)

Prelatens brev (januar 2008)

I disse linjene minner biskop Javier Echevarría om at de kristne – med stor respekt for alles frihet – bør føre sin tro videre ved sitt eksempel og sine ord.

Hyrdebrev
Prelatens brev (desember 2007)

Prelatens brev (desember 2007)

Gud kommer for å frelse oss. Støttet av dette håpet kan vi i adventstiden forberede våre hjerter slik at Jesus kan ta bolig i dem, foreslår biskop Javier Echevarría.

Hyrdebrev
Prelatens brev (november 2007)

Prelatens brev (november 2007)

Prelaten oppfordrer oss til å bruke denne månedens liturgiske fester for å fornye det kristne liv. ”Ingen kristen trenger å føle seg ensom, for dersom han deltar i det guddommelige liv ved nåden, er han hele tiden forent med Jesus Kristus og hans hellige Mor.” Han kommenterer også 25-årsjubileet for opprettelsen av personalprelaturet.

Hyrdebrev

Prelatens brev (oktober 2007)

”Gjør det til en vane at du mange ganger om dagen oppløfter ditt hjerte i takknemlighet til Gud” foreslår prelaten – med den hellige Josemarías ord – i sitt brev for oktober.

Hyrdebrev

Prelatens brev (september 2007)

Prelaten reflekterer over hvor viktig det er å leve nær Kristus for å kunne spre det gode. Undervisning og fromhetsøvelsene som praktiseres av de som nærmer seg Opus Dei er en hjelp for å forene seg med Herrens kors.

Hyrdebrev

Prelatens brev (august 2007)

Biskop Javier Echevarría minner om at hver kristens oppdrag er å vise sin egen tro til venner og familie. Med pavens ord understreker han at apostolatet er ”en tjeneste for Guds glede som vil holde sitt inntog i verden”.

Hyrdebrev

Prelatens brev (juli 2007)

Biskop Javier Echevarrías brev til Opus Deis medlemmer. Denne måneden oppfordrer prelaten til å betrakte de første kristnes ordinære men eksemplariske liv.

Hyrdebrev

Prelatens brev (mai 2007)

Biskop Javier Echevarrías brev til Opus Deis medlemmer. Prelaten inviterer til å intensivere kontakten med Jomfru Maria i mai måned og forsvare familien.

Hyrdebrev