Troen bevarer vår glede

Troen bevarer vår glede

I anledning den guddommelige barmhjertighets søndag sender prelaten et budskap der han oppmuntrer oss til å be med større tro.

Hyrdebrev
Prelatens brev (14.2 2018)

Prelatens brev (14.2 2018)

”La oss takke ham ettersom alt kommer fra ham.” Prelaten forteller om sin reise til Brasil og om den hengivenhet som kjennetegner dagens to årsdager. I dag er det også første dag i fastetiden.

Hyrdebrev

Prelatens brev (desember 2008)

Vår Herres nært forestående ankomst er en anledning til å gjenoppta vår streben etter å ”forene det guddommelige med det menneskelige i vårt vanlige liv”, som Prelaten sier i sitt brev. Biskop Echevarría inviterer oss til å gjøre det med enkelhet, håp og ansvarsfølelse.

Hyrdebrev

Prelatens brev (oktober 2008)

Ydmykhet er en uunnværlig dyd for den som streber etter hellighet. Opus Deis prelat sier i sitt brev for oktober at vi bare med Guds hjelp kan bli nyttige redskaper for Ham.

Hyrdebrev

Prelatens brev (september 2008)

Hvordan tar vi imot det som går oss imot: sykdom, det å mislykkes i arbeidslivet, urettferdige krenkelser, vanskeligheter i vår sosiale omgangskrets eller i familien? Dette spør prelaten om i sitt septemberbrev. Svaret, foreslår han, finnes i Kristi kors.

Hyrdebrev

Prelatens brev (august 2008)

På samme måte som Den hellige Far, inviterer prelaten oss til å betrakte den hellige Paulus lære og trekke praktiske konsekvenser for våre liv: ”Hvem er Paulus? Hva sier han til meg?”

Hyrdebrev

Prelatens brev (juli 2008)

”Hva skal jeg gjøre, Herre?” Prelaten inviterer oss til å gjøre disse ordene fra den hellige Paulus til våre egne, med en beredvillighet til alltid å gjøre Guds vilje.

Hyrdebrev

Prelatens brev (juni 2008)

”Bli kjent, erfare, leve, vitne: i disse fire ordene kan de kristnes svar på Guds kjærlighet sammenfattes”. Kontakt med Gud, en Gud med et farshjerte, er ledetråden for månedens brev fra Opus Deis prelat.

Hyrdebrev

Prelatens brev (mai 2008)

I mai innbyr biskop Javier Echevarría til å søke nærhet til Guds mor i bønnen og lære å snakke med Kristus av henne. Her gjengis månedens brev.

Hyrdebrev