Arkiv: Vår Frue

Det er 20 resultater for "Vår Frue"
Marias kroning og dronningverdighet

Marias kroning og dronningverdighet

Siste artikkel i serien om Vår Frues liv handler om Marias kroning til himmeldronning. ”Og englene viser henne ære som hennes undersåtter... og patriarkene og profetene og apostlene... og alle syndere og du og jeg.”

Vår Frue
Marias liv: Den hellige ånds komme

Marias liv: Den hellige ånds komme

”Alle som én fortsatte de trofast å komme sammen for å be, sammen med noen kvinner – blant dem Maria, Jesu mor – og dertil Jesu brødre.” Da steg Den hellige ånd ned, en scene som skal dveles ved i denne artikkelen fra Vår Frues liv.

Vår Frue
Marias liv: Kristi gravlegging

Marias liv: Kristi gravlegging

Bildene av la Pietà viser oss enda en gang Jesus i Marias armer. Moren tar på nytt imot Sønnen som er foraktet av menneskene. En ny artikkel i serien om Marias liv.

Vår Frue
Marias liv: Ved Jesu kors

Marias liv: Ved Jesu kors

”Men ved Jesu kors sto også hans mor og hennes søster, Maria, Klopas hustru, og Maria fra Magdala.” (Jo 19,25). Slik beskriver evangeliet den hendelsen som omtales her.

Vår Frue
Marias liv: Bryllupet i Kana

Marias liv: Bryllupet i Kana

I Kana møter vi Jesus og Maria sammen. Der utførte Jesus på Vår Frues forespørsel et under som skapte stor glede hos de nygifte. Vi bringer en ny artikkel i serien om Marias liv.

Vår Frue
Marias liv: Årene i Nasaret

Marias liv: Årene i Nasaret

I Nasaret levde Jesus et stille og normalt liv i mange år. Det var år med arbeid, bønn og familieliv sammen med Maria og Josef, slik det fortelles i denne artikkelen om Marias liv.

Vår Frue
Marias liv: Jesus hos de skriftlærde

Marias liv: Jesus hos de skriftlærde

Hvilken smerte opplevde ikke Maria, da hun trodde hun hadde mistet barnet! Hun fant ham i Jerusalem, en hendelse det skal reflekteres over i denne episoden fra Vår Frues liv.

Vår Frue
Marias liv: Hjemkomsten til Nasaret

Marias liv: Hjemkomsten til Nasaret

I denne artikkelen skal vi meditere over Den hellige families første år etter hjemkomsten fra Egypt. Kjærligheten til Gud og nesten kom til uttrykk i omsorgen Maria og Josef ga Jesus, Faderens evige Ord, som lærte å snakke med menneskelige ord og elske med et menneskes hjerte.

Vår Frue
Marias liv: Flukten til Egypt

Marias liv: Flukten til Egypt

Denne delen av Marias liv mediterer over Den hellige families flukt til Egypt, ”måneder med skjult arbeid og taus lidelse, med lengsel etter hjemmet de forlot.”

Vår Frue