Arkiv: Bøker og tekster

Det er 5 resultater for " Bøker og tekster"
Statutter

Statutter

(i boken ’El Itinerario juridico del Opus Dei; A. De Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J. L. Illanes; Funsa, 1989; ss. 628-657). Opus Deis statutter er skrevet på latin. De beskriver i detalj det juridiske regelverk som gjelder for dette prelaturet, dets organisasjon og hensikt. Statuttene ble fastsatt av Kirken i 1982.

Bøker og tekster
Den Katolske Kirkes Katekisme

Den Katolske Kirkes Katekisme

Den katolske kirkes katekisme (nr. 874-913). Vi gjengir noen punkter om Kirkens hierarkiske organisasjon, om lekfolkets kall og deltakelse i Kristi prestelige, profetiske og kongelige oppdrag.

Bøker og tekster
Dekret 'Apostolicam actuositatem'

Dekret 'Apostolicam actuositatem'

Det andre Vatikankonsils dekret ’Apostolicam actuositatem’ (Kap. I, nr. 2). Menneskene i Opus Dei, som alle andre kristne, er kalt til å utøve apostolatet i samfunnet. Dette legger dette dokumentet vekt på, som vi gjengir noen utvalgte punkter fra.

Bøker og tekster
Dekret 'Presbyterorum ordinis'

Dekret 'Presbyterorum ordinis'

Det andre Vatikankonsils dekret ’Presbyterorum ordinis’ )Kap II, nr. 9). Utdrag fra dekretet som behandler forholdet mellom prester og lekfolk. Innen Opus Dei finnes det et strukturelt samarbeid mellom prester og lekfolk.

Bøker og tekster