Dienas teksts

Mēs esam Dieva bērni.

Mēs esam Dieva bērni. Mēs nesam sevī to liesmu, kura vienīgā spēj apgaismot visām dvēselēm šīs zemes ceļus, ar to gaismu, kuru tumsa, krēslas un ēnas nekad nespēs aprīt. Dieva rokās mēs esam kā lāpas, kas nes šo gaismu… No mums ir atkarīgs, lai lielais daudzums cilvēku nekad vairs neklīstu tumsā, bet ietu ceļus, kas ved uz mūžīgo dzīvi. [Kalve, 1.].
Svētais Hosemarija Eskriva
„Vai nu mēs protam atrast Kungu savā ikdienišķajā dzīvē, vai mēs viņu neatradīsim nekad.” Svētais Hosemarija
SVĒTAIS HOSEMARIJA, Founder of Opus Dei