Lūgties ar Grāmatu "Ceļš" II

"Tur, kur ir Jūsu tieksmes, Jūsu darbs, Jūsu mīlestības, tur arī atrodas Jūsu ikdienas tikšanās vieta ar Kristu. Mums ir jākļūst svētiem tieši starp vismateriālākajām pasaules lietām, kalpojot Dievam un visiem cilvēkiem. Liekas, mani bērni, ka debess un zeme savienojas horizonta līnijā. Bet tas tā nav. Debess un zeme patiesi savienojas Jūsu sirdīs, kad Jūs svēti dzīvojat savu ikdienas dzīvi..." (No svētā Hosemarijas Eskrivas sprediķa „Dedzīgi mīlēt Pasauli“ 1967. gada 8. oktobrī)

Ceļš

513 Kad biji viens pats, tu nespēji paveikt itin neko… bet, kad vērsies pie Dievmātes, izrādījās, ka viss izdarāms tik viegli!

529 „Mise bija pārāk apdomīga,” tu teici. Bet es piebildu: „Jo tava mīlestība bija pārāk sīka”

531 Nedariet Viņam pāri! Nedariet Viņam pāri! ar asarām acīs teica kāds vecs prelāts priesteriem, kurus tikko bija ordinējis. Kungs! Kaut man būtu dota balss un vara uzrunāt daudzu jo daudzu kristiešu sirdis!

534 „Jau cik gadu es katru dienu pieņemu Svēto Komūniju! Cits jau būtu kļuvis par svēto”, tu man teici, „bet es joprojām esmu tas pats!”. „Mans dēls”, es tev atbildēju, „turpini tāpat vien katru dienu to pieņemt un padomā: kas tu būtu, ja tu nebūtu darījis?”

560 Svētais Jāzeps ir iekšējas dzīves Skolotājs. Nodod sevi viņa aizbildniecībā, un tu sajutīsi viņa vareno iedarbību.

561 Savā autobiogrāfijā Svētā Terēze par Svēto Jāzepu saka: „Ja neesi atradis sev Skolotāju, kas mācītu lūgties , tad izvēlies šo lielo svēto, un tu nenoklīdīsi no ceļa.” Terēze zināja, ko saka. Seko viņas padomam”

581 Cik pazemīgi un cik vienkārši evaņģēlisti stāsta par tiem gadījumiem, kad apustuļu ticība mazinājās un kļuva vāja! Tas tāpēc, lai mēs arī nezaudētu cerību, ka arī mūsu ticība kļūs tikpat nelokāma, kāda tā kļuva apustuļiem

588 „Omnia possibilia sunt credenti.” „Kas tic, tam viss ir iespējams.” Tā sacīja Kristus. Ko tu gaidi? Kāpēc kopā ar apustuļiem nelūdz: „Adauge nobis fidem” „Vairo mūsu ticību!”

659 Tavs prieks nedrīkst būt tāds, kuru varētu nosaukt par fizioloģisku jeb veselīga sunīša prieku. Tam jābūt citādam, pārdabiskam priekam, ko izraisa atteikšanas no visa un sevis atdošana mīloša Dieva, mūsu Tēva, rokas.

662 Nav prieka? Tad domā tā „Starp mani un Dievu ir kaut kāds šķērslis…” Un gandrīz vienmēr tā arī būs.

716 Es nesaprotu gūt pār sevi! Tu noskumis raksti. Bet es atbildu: „Vai tu patiešām esi izmēģinājis visus līdzekļus?”

754 Lūk, Debesu valstības atslēga: «Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum» „Debesu valstībā ieies tas, kas izpilda mana Tēva prātu”

761 Brīvais cilvēk! Piekrīti kalpot labprātīgi, lai Kristum nenāktos teikt par tevi, to, ko Viņš sacīja Svētajai Terēzei par cilvēkiem: „Terēze, Es vēlējos…, bet viņi nevēlējas”

768 „Gaudium cum pace.”- „Prieks un miers.” Lūk, brīnišķie augļi, kas rodas, pildot Dieva gribu.

776 Neiekļūsti apburtajā lokā! Tu domāji: „kad viss būs nokārtojies, tad gan es pilnībā sevi atdošu Kungam”. Bet vai tad Kristus negaida pašaizliedzīgu atdevi bez jebkādiem nosacījumiem, lai visu nokārtotu vāl labāk, nekā tu biji domājis? Tava apņemšanās varētu būt izteikta šādi: „Katru mirkli es pašaizliedzīgi pildīšu Dieva gribu”.

781 Kungs ir teicis, ka bez viņa palīdzības mēs neko nespējam izdarīt. Viņš to sacīja, lai mēs nevarētu piesavināties panākumus, kas pieder Viņam. „Sine me, nihil!”- „Bez manis – neko!”.

799 Tu esi izbrīnīts, bet es –ne. Tas taču ir dabiski. Dievs uzrunāja tevi tieši tad, kad tu pildīji savus darba pienākumus. Tā notika arī ar viņiem, pirmajiem –ar Pēteri un Andreju, ar Jāni un Jēkabu. Viņi zvejoja, bet Matejs vāca nodokļus. Un Pavils –padoma tikai!- viņš pūlējās iznīcināt kristietības sēklu.

815 Tu tik tiešam gribi kļūt svēts? Jebkurā mirklī esi gatavs pildīt kaut pašu maznozīmīgāko pienākumu. Dari to, kas jādara, un esi ar sirdi un dvēseli tajā, ko dari.

817 „Liels svētums rodas, mums pašaizliedzīgi pildot „mazus” pienākums.

819 Tu biji „in pauca fidelis” – „uzticīgs mazumā”, tāpēc „ieej sava kunga priekā”! Tie ir Kristus vārdi. „In pauca fidelis!” Vai arī tagad nievāsi mazos darbus? Svētlaime ir apsolīta katram, kas tos darīs pašaizliedzīgi!

890 Lūgšana tu esi izklaidīgs. Koncentrējies, taču daudz nebēdā, ja neizdodas. Vai esi pamanījis, ka ikdienas dzīvē pat paši paklausīgākie bērni kļūst izklaidīgi un nepievērš uzmanību tam, ko saka tēvs? Bērni mīl un ciena viņu, vienkārši – viņi ir mazi un vāji. Arī tu esi bērns Dieva priekša.

899 Cik dārgi tev maksāja šis nelielais upuris! Tu cīnies, bet tev saka: „Kāpēc tu esi tik skrupulozs, tik precīzs, katra minūte saplānota?” Vai esi redzējis, cik viegli ir apmainīt bērnu? Viņš negrib dzert zāles, bet viņam saka: „Izdzer šo karotīti par māmiņu, šo – par tēti, šo – par vecmāmiņu…” Viņš iedzers visu.Dari arī tu to pašu. Stundas ceturksnis rupjas vilnas kreklā –par dvēselēm šķīstītavā, piecas minūtes‑ par vecākiem, vēl piecas – par brāļiem apustuļiem. Lūk, to, ko biji apņēmies, izpildīsi.Ja vien tu zinātu, kāda vērtība ir šādai pašaizliedzībai.

925 Tāpat kā uzticīgi mūki cenšas iepazīt to cilvēku dzīvi, kuri dibināja viņu ordeni vai klosteri, lai līdzinātos viņiem, tā arī tu, kristīgais bruņiniek, pacenties iepazīt un atdarināt to Kristus mācekļu dzīvi, kuri pazina apustuļus Pēteri, Pāvilu un Jāni un pēc viņu liecības varēja liecināt par Skolotāja nāvi un augšāmcelšanos.

973 Patiesa apustuliskā kalpošana ir klusi un īstajā laikā vārdi šaubu pārņemtajam draugam, saruna , kuru tu prati iesākt un ievirzīt, profesionāls padoms, kas palīdzēja viņam labāk strādāt, delikāta nesmalkjūtība, pateicoties kurai tu viņam pavēri tādus augstsirdības un devības apvāršņus, kādus agrāk viņš nepazina.

994. „Mans entuziasms ir pagaisis,” tu man raksti. Ir jāstrādā nevis entuziasma, bet Mīlestības mudinātam, apzinoties savu pienākumu. Tas prasa lielu pašaizliedzību.

Saņemiet tekstus jūsu e-pastā

email