Prelatas
Mons. Fernando Ocariz

Prelato laiškas (2018 m. birželio 8 d.)

Ugdymas, kurį teikia Opus Dei, yra skirtas ir jaunuoliams, kad šie būtų „krikščioniškas raugas šeimose, profesiniame darbe, visame beribiame žmogiško gyvenimo lauke visame pasaulyje“.

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Artėjant vyskupų sinodui apie jaunimą ir pašaukimo atpažinimą jaučiu paskatą kreiptis į jus ir paraginti pagyvinti atsidėjimą šv. Rapolo darbui, kuris mums visiems turi būti, šv. Josemaria žodžiais, „lyg mūsų akių vyzdys“, nes krikščioniškas jaunimo ugdymas yra ir visada bus Bažnyčios, o dėl to ir Dievo Darbo, apaštalinis prioritetas.

Ite et vos in vineam meam. Eikite ir jūs į mano vynuogyną“. Mūsų Tėvas ...