Vieta Katalikų Bažnyčioje
Organizacija
Opus Dei prelatas yra vysk. Fernando Ocáriz
Opus Dei prelatūra