Prelato žinia (2018 m. gegužės 10 d.)

Gegužės mėnesį Prelatas kviečia kreiptis į Mariją, visų kunigų ir tikinčiųjų Motiną.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2018 m. gegužės 10 d.)

Gegužės mėnesį, dedikuotą Švenčiausiajai Mergelei, pradėjome su džiaugsmu ir padėka Viešpačiui dėl 31 naujo Prelatūros kunigo šventimų šio mėnesio 5 dieną.

Kreipkimės į Mergelę, kunigų Motiną, melsdamiesi už viso pasaulio kunigus. Prašykime, kad jie su dėkingumo kupina meile priimtų ir sergėtų kunigystės dovaną, ištikimai tarnautų Dievui ir sieloms.

Šventoji Marija yra visų tikinčiųjų Motina. Būtent šio mėnesio 21 dieną pirmąjį kartą švęsime liturginę Marijos, Bažnyčios Motinos, šventę, įsteigtą Popiežiaus Pranciškaus sprendimu. Su kaskart atnaujinamu pasitikėjimu, kreipkimės Šventosios Marijos motiniško užtarimo.

Roma, 2018 m. gegužės 10 d.