Malda Pedro Ballester užtarimu

Pedro Ballester Arenas mirė nuo kaulų vėžio 2018 m. Mančesteryje, sulaukęs 21 metų. Jis gyveno paprastą gyvenimą, kuris paliko nepaprastą pėdsaką.

Audiolibro sobre Pedro Ballester

Malda asmeniniam pamaldumui

Dieve, dangiškasis Tėve, savo sūnui Petrui tu dovanojai gilų ir džiaugsmo kupiną tikėjimą, meilę Kryžiui ir užsidegimą priartinti savo draugus prie Kristaus. Padėk ir man paaukoti savo darbą, džiaugsmus ir sunkumus už Bažnyčią ir visų žmonių Išganymą. Petro užtarimu prašau tavęs (mano asmeninis prašymas). Mergelės Marijos užtarimu ugdyk manyje kasdien vis gilesnį tikėjimą ir uolesnę meilę Jėzui, kad Jis taptų mano gyvenimo ašimi ir mano Meile. Amen.

Tėve, mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui – Tėvui…

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.


Pedro Ballester gimė 1996 m. gegužės 22 d. Mančesteryje, Anglijoje. Jis buvo vyriausiasis sūnus trijų vaikų šeimoje. Tėvai jį ugdė krikščioniškuose džiaugsmo kupinuose namuose. Petras nuo mažens pasižymėjo draugiškumu ir didžiadvasiškumu. Mokyklos ir universiteto bendramoksliai pažinojo Petrą kaip darbštų kolegą ir artimą draugą. Paauglystėje, vedamas gilaus pamaldumo ir draugystės su Dievu, nusprendė savo gyvenimą dovanoti Dievui ir todėl tapo Opus Dei nariu. Stengėsi mylėti Jėzų Kristų visu savo gyvenimu, darbu ir draugyste. Būdamas Opus Dei numerarijumi, Petras priėmė apaštališkojo celibato dovaną – troško būti pasirengęs kiek gali prisidėti prie apaštalavimo bei Opus Dei prelatūros narių ugdymo.

2014 m. gruodį, netrukus po to, kai pradėjo studijas universitete, jam buvo diagnozuotas išplitęs dubens vėžys. Petras savo ligą suvokė kaip galimybę priimti Jėzaus kryžių ir džiaugsmingai paaukojo savo kančią už popiežių, Bažnyčią ir visas sielas. Jis teigė esąs laimingas ir jautėsi Dievo Motinos rankose. Tvirtumas ir ramybė, su kuria jis kentėjo savo ligą, įkvėpė daugybę žmonių priartėti prie Dievo ir Bažnyčios.

Petras atidavė savo dvasią Dievui 2018 m. sausio 13 d. Nuo pat jo mirties dienos gaunami pranešimai apie jo užtarimu Dievo suteiktas malones.

Gavusius malonių Petro užtarimu raginame apie tai pranešti: laišku (Prelature of Opus Dei, 4 Orme Court, London W2 4RL) arba el.paštu (ocs.uk@opusdei.org).

Daugiau informacijos: pedroballester.org.uk

Išleista su bažnytiniu pritarimu.