A Prelátus üzenete (2020. március 11.)

Mons. Fernando Ocáriz Szent József közelgő ünnepe alkalmából küldi üzenetét.

Lelkipásztori levelek és üzenetek
Opus Dei - A Prelátus üzenete (2020. március 11.)

Drága gyermekeim, Jézus oltalmazza leányaimat és fiaimat!

Szent József ünnepe előtt, amely közeleg, arra buzdítalak benneteket, hogy figyeljetek a szent pátriárka példájára még intenzívebben, Szent József „Isten hűséges szolgája, aki folyamatos kapcsolatban van Jézussal” (Es Cristo que pasa 56.).

Attól kezdve, hogy Isten egyre inkább jelen volt Szent József életében, ő láthatóan hűséges szolgájává válik: a megtestesülés misztériumát illetően, az Egyiptomba való menekülés folyamán, a Názáretbe való visszatéréskor és amikor Jézus elveszik és a Templomban marad. Ezen alkalmakkor Szent József törekszik gyorsan felismerni azt, amit Isten kér tőle, bár ezek a kérések nem olyanok, mint amikre ő számított és a jövője szempontjából bizonytalanságot jelentenek.

Szent Josemaría segített nekünk azt is szemlélni, hogy élete különböző körülményei közepette „nem mondott le arról, hogy gondolkozzék, sem arról hogy felelősen cselekedjék” (Es Cristo que pasa 42.). Igyekezzünk mindig gyorsan engedelmeskedni Istennek, hűségesen, intelligensen és felelősen, bár talán nem értjük teljesen az eseményeket. Lehet, hogy nem értjük, de mindig szerethetjük azt, ami történik bizonyosan abban, hogy Isten a javunkat akarja, és ez a meggyőződés tesz képessé arra, hogy belső szabadsággal cselekedjünk.

Szent József egész életét annak szenteli, hogy atyai szeretettel gondoskodjon Jézusról, és megtanítsa emberként sok dologra, különösen a munkára. Ugyanakkor mennyit tanult Szent József csak rápillantva erre a gyermekre, aki Isten. Nekünk mindent Jézustól kell megtanulnunk. Ő maga mondja: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt 11,28). Segítsen nekünk Szent József Jézust szemlélni – az evangéliumban és a tabernákulumban – hogy Szűz Mária anyai közbenjárásával szelídebbek és alázatosabbak legyünk, és jobban szeressünk. Így a Szentlélek kegyelmével szíveink nagyobb Isten és felebarátok iránti szeretettel telhet meg.

Az utóbbi hónapokban sok embert érintett a járvány, amely a világ különböző pontjain elterjedt. Ahogy a pápa is kérte tőlünk pár napja, én is kérek mindenkit, hogy „erős hittel, biztos reménnyel és buzgó szeretettel éljék meg ezt a nehéz időszakot” (Ferenc, 2020.03.08.). Forduljunk Szent Józsefhez és kérjük közbenjárását, hogy atyai védelmét terjessze ki az egész világra.

Minden szeretetemmel megáldalak benneteket!

Atyátok,

Róma, 2020. március 11.