Čitati Put na afganistanskom

Mlada Portugalka govori Prelatu Opusa Dei o ranjenom vojniku koji je čitao Put, i pita kako najbolje iskoristiti ovu knjigu.

Recursos