49. “Slomljen, ali još uvijek koristan''”

Čak je i slomljena zdjela za juhu bila tema u molitvi Josemarije. On je rekao da je bio kao zdjela za juhu, slomljena grijehom i popravljena – zahvaljujući ispovijedi – da i dalje služi za hranu drugima (01’58’’).

Videa njegovog propovijedanja