38. "Briga za bolesne"

Oni koji se brinu za bolesne osobe imaju priliku živjeti u ljubavi i vježbati strpljivost (00’59’’).

Videa njegovog propovijedanja